67566.jpg

Workshop i föreningsutveckling

11 april 2019
kl. 17:30 – 20:30
Helsingfors

Ta med dig din förenings styrelse till en workshop där ni på ett effektivt sätt får arbeta med er förenings utveckling. Med hjälp av FöreningsKICKs material som fokuserar på strategi, intern och extern kommunikation får ni verktyg att strukturera er verksamhet och skapa tydliga planer för vidareutveckling. Den erfarna workshopsledaren Pernilla Howard ger exempel, idéer och erbjuder hjälp och stöd i utvecklingsarbetet. Minst två personer per förening ombeds delta.

Föreläsare: Pernilla Howard

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi

Sista anmälningsdag 10.4.

Anmälan