89850.jpg

SFV höll årsmöte

25.04.2024 kl. 13:55
Årsmötet för Svenska folkskolans vänner rf behandlade stadgeenliga årsmötesärenden, och återvalde de styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå.

I tur att avgå stod Wivan Nygård-Fagerudd, Joakim Bonns och Pia Widén, som återvaldes till en treårsperiod.

Årsmötet fastställde styrelsens årsberättelse och föreningens bokslut för år 2023, och beslöt även att bibehålla arvodena för innevarande år på samma nivå som år 2023.

SFV:s styrelseordförande får årligen 19000 euro, medan viceordförande får 9500 euro. Mötesarvodena för styrelseledamöterna förblev på 250 euro per möte.