Möteslokaler - Hos Vännerna

Finlandssvenska organisationer och föreningar är välkomna att kostnadsfritt använda våra möteslokaler. Vi kallar konceptet Hos Vännerna. Använd gärna #hosvännerna på sociala medier i samband med användningen av våra möteslokaler. 

Innan du reserverar, är det viktigt att du läser våra Frågor och svar

Alla lokaler har:

Reservera möteslokal


Om du vill arrangera en videokonferens mellan 2 eller 3 SFV-lokaler:

Reservera videokonferens

Lokalerna

Helsingfors: Rum 101, SFV-huset G18, Georgsgatan 18

Rum 101 finns i första våningen i SFV-huset G18, invid huvudtrappan. I möteslokalen ryms 15-20 personer vid möblering med konferensbord i mitten. Lokalen kan även möbleras som klassrum. I köket i närheten finns möjlighet att koka kaffe och te.

I tillägg får de förbund som är medlemmar i Svenska studieförbundet kostnadsfritt även använda festsalen i SFV-huset G18 dagtid måndag-onsdag. Den lokalen reserveras via festsalen@sfv.fi


Hos Vännerna i VasaVasa: Möteslokalen på Handelsesplanaden 23B

Lokalen som är i gatunivå har 18 sittplatser kring mötesbordet eller möblerat som klassrum. Ytterligare finns 10 extra stolar (utan bord) och en bänk längs fönstret som rymmer cirka 10 personer. Totalt rymmer lokalen 30 personer. I köket intill finns möjlighet att koka kaffe och te. 

Förutom mötesutrymmet finns dessutom tre drop-in arbetspunkter som kan användas för tillfälligt arbete.


Hos Vännerna i ÅboÅbo: Möteslokalen på Tavastgatan 30D 33-34

Lokalen som är på andra våningen har ett avlångt mötesbord för maximalt 12 personer. Med klassrumsmöblering ryms cirka 20 personer och totalt 24 personer med enbart stolar. Intill mötesutrymmet finns ett kök med möjlighet att koka kaffe och te. 

Förutom mötesutrymmet finns dessutom tre drop-in arbetspunkter som kan användas som tillfälliga arbetsplatser.