Kompetensmärken

Ett kompetensmärke, också kallad Open Badge, eller osaamismerkki på finska, är ett bevis på de kunskaper du fått då du engagerat dig i hobby- och kursverksamhet eller i ett frivilligarbete.

De digitala märkena är internationella och kan användas då du söker jobb eller studieplats. Kompetensmärkena är till skillnad från validering inte bunda till nationella referensramar och ger inte automatiskt en studiepoängsrekommendation.

Syftet med kompetensmärkena är att:

  • Synliggöra kunskaperna du fått då du engagerat dig i en förening
  • Synliggöra den motivation och det engagemang som ingår i frivilliguppdraget
  • Visa på nivån av verksamheten i frivilliguppdraget.

Vilka kompetensmärken delar SFV ut?

Du som är aktiv i en svenskspråkig förening i Finland kan ansöka om ett eller flera kompetensmärken. Kompetensmärket är i kraft i tre år. Efter det kan du anhålla om ett nytt märke om du vill.

Kompetensmärkena som du kan ansöka om är:

  • Ordförande i föreningen
  • Kassör i föreningen
  • Sekreterare i föreningen

Innehållet i kompetensmärkena har fastställts av en arbetsgrupp bestående av SFV, Finlands svenska 4 H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund.

Anhåll om kompetensmärken

Anhåll om ett kompetensmärke här!

Du kan samla alla dina kompetensmärken i Open badge passport- tjänsten. Du kan sedan dela de digitala kompetensmärkena på sociala medier i kanaler som LinkedIn, Facebook eller Google+.