Redovisning

År 2020 lät vi göra en undersökning om effekten av SFV:s bidrag åren 2017–2019:

  • Totalt 1,5 miljoner finländare nåddes av SFV-finansierade projekt.
  • Därtill påverkades cirka 650 000 personer indirekt av bidragen.
  • För 78% av projekten hade SFV:s bidrag en stor betydelse för förverkligandet.

Genom projekten som fått SFV-bidrag har bland annat:

  • allt fler människor fått ta del av fri bildning, meningsfull verksamhet och upplevt en ökad delaktighet i samhället
  • deltagarnas kompetens och kunskap höjts
  • organisationers förutsättningar att bedriva verksamhet på svenska förbättrats.

Läs hela sammanfattningen här.

SFV:s verksamhet består av utdelning av bidrag och egen bildningsverksamhet, inklusive läroanstalten SFV:s studiecentral, en läroanstalt på riksnivå.

  • Vi delar årligen ut cirka 2 miljoner euro i bidrag, pris, medaljer och stipendier.
  • Vår egen bildningsverksamhet, som till exempel projekt, kurser och föreläsningar, kostar cirka 1,5 miljoner/år. I den summan ingår också lönekostnader.
  • Administrationskostnaderna, inklusive styrelsens och andra förtroendevaldas arvoden, är 0,69 miljoner/ år.

Läs detaljerna i bokslutet 2020.


Årsredovisningar

(SFV:s årsredovisning publiceras i tryckt form i SFV-kalendern)

Bokslut 2020 (pdf)

Bokslut 2019 (pdf)

Bokslut 2018 (pdf)

Bokslut 2017 (pdf)

Bokslut 2016 (pdf)

Bokslut 2015 (pdf)

Bokslut 2014 (pdf)


SFV:s utdelning

2021: Beviljade bidrag hittills år 2021

2020: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2019: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2018: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2017: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2016: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2015: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)


Mätningar, undersökningar, utvärderingar

Samspelets regler (Cupore, 2021). Forskningen gjordes på uppdrag av SFV, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.

Effekten av SFV:s bidrag 2017-2019 (Aula Reserach Oy, 2020)

Sammanfattning av utvärderingen av "Aniara - fragment ur tid och rum", (Kaisa Kepsu, 2020).

Intressentundersökning (Miltton, 2019)