Förvaltning

Förslag till nya stadgar för Svenska folkskolans vänner r.f. (pdf) och Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. (pdf).

Enligt SFV:s stadgar handhas föreningens angelägenheter av en styrelse, som har sitt säte i Helsingfors och består av nio medlemmar. De utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel.

Vid styrelsens sida står som rådgivande organ, ett förvaltningsråd, som väljs vid årsmötet, bestående av tre medlemmar, utsedda för perioder om tre år. Av förvaltningsrådets medlemmar avgår årligen en medlem.


Styrelsen
 

bildningsdirektör Heidi Backman
filosofie magister, rektor Joakim Bonns
filosofie doktor, akademisekreterare Åsa Lindberg
filosofie magister Stig-Björn Nyberg (vice ordförande)
musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd (ordförande)
direktör Gun Oker-Blom
jur.kand. Jan-Erik Stenman
kulturjournalist Gustaf Widén
verksamhetsledare, filosofie magister Pia Österman


 

Förvaltningsrådet

 

SFV:S förvaltningsråd
Vicehäradshövding Jarl Sved, diplomekonom Peter Storsjö (ordförande), politices magister Kim Lindström.
 

Stadgar & integritet

Stadgar för Svenska folkskolans vänner r.f. (pdf)

Stadgar för Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. (pdf)

Frågor och svar om de två SFV-föreningarna

Registerbeskrivning för medlemsregistret (SFV:s understödsförening) enligt GDPR artikel 13 (pdf-fil)

Riktlinjer för SFV:s webbplats