Tävlingar, utmärkelser och stipendier


Tävlingar

Vi arrangerar två litterära tävlingar och en sångtävling. Åren 2020 och 2021 arrangeras även tävlingen Snälla hjältar.

Läs mera


 

Utmärkelser

Vi entusiasmerar och belönar med pris och medaljer.

Läs mera


 

Vistelsestipendier och stipendier

Vi beviljar visteslestipendier i Finland och Sverige. Vi beviljar också stipendier för goda prestationer i studentskrivningarna i svenska som andra inhemskt språk. Studiestipendier ansöker du om via Studiefonden. Läromedelsstipendier till läromedelsförfattare beviljas för läroplansbaserade läromedel för den svenskspråkiga skolan i Finland.

Läs mera