Tävlingar, utmärkelser och stipendier

 

Tävlingar

Vi arrangerar två litterära tävlingar och en sångtävling.

Läs mera


 

Utmärkelser

Vi entusiasmerar och stöder med pris och medaljer.

Läs mera


 

Stipendier

Vi beviljar visteslestipendier i Finland och Sverige. Vi beviljar också stipendier för goda prestationer i studentskrivningarna i svenska som andra inhemskt språk. Studiestipendier ansöker du om via studiefonden.fi

Läs mera