Om SFV

Vi stärker det svenska i Finland genom satsningar på
utbildning, kultur och fri bildning.


Svenska folkskolans vänner rf (SFV) grundades 1882 och är en allmännyttig förening i Finland. Idag har SFV och SFV:s understödsförening tillsammans cirka 7000 medlemmar

Vårt uppdrag är att främja 

Årligen delar vi ut pris, stipendier och medaljer, samt beviljar bidrag inom dessa sektorer.

SFV upprätthåller den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Genom SFV:s studiecentral förmedlar vi statsbidrag för kurser och studiecirklar som arrangeras av föreningar, organisationer och privatpersoner.

I tidskriften SFV-magasinet och årsboken SFV-kalendern får du samlad information om vår verksamhet. Du får också läsa om och effekten av olika projekt som fått bidrag av oss. Vi ger årligen ut biografier över finlandssvenskar som inte får glömmas bort i vår bokserie

SFV är delägare i förlaget Schildts&Söderströms och majoritetsägare i utbildningsenheten Axxell.

Vi har kanslier i Helsingfors, Vasa och Åbo, och hos oss arbetar 16 personer

Vill du vara med och stöda oss i vårt arbete för det svenska i Finland? Bli medlem eller ge en donation här.

"Svenska folkskolans vänner rf:s syfte är att främja svenskt bildningsarbete i Finland genom att understöda utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden."

§ 2 ur Svenska folkskolans vänners stadgar

Framtidssyn
Inledning

Vår verksamhet stärker framtidsorienterad bildning, självkänsla och identiteten i Svenskfinland. Vi bygger ett rikare och mer tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark och självklar, positiv roll.

Länkar
SFV:s historia
Inledning
SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är uppdraget betydligt bredare.
 
Länkar
Förvaltning
Inledning
SFV är en förening. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av nio medlemmar som utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel. 
Länkar
Redovisning
Inledning
SFV publicerar årligen sitt bokslut och redovisar också i detalj för utbetalda bidrag.

 
Länkar