Tävlingar

Litterära tävlingar

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller.

Det finns två tävlingar:

Arvid Mörne-tävlingen (för under 30-åringar) instiftades 1986. Tävlingen utlyses i oktober, tävlingstiden går ut i mitten av januari, och prisutdelning sker i maj.

Instruktion och mer info


Solveig von Schoultz-tävlingen (för de som fyllt 30) instiftades 2004. Tävlingen utlyses i januari, tävlingstiden går ut i mitten av april, och prisutdelning sker i september.

Instruktion och mer info


Båda tävlingarna har samma prissummor:  I pris 5000 euro, II pris 3000 euro och III pris 2000 euro. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium.

Caj Ehrstedts pris

Caj Ehrstedts pris är en sångtävling där prissumman utgår ur Eva och Caj Ehrstedts fond. Tävlingen är avsedd för en finlandssvensk sångare som inte fyllt 30 år. Priset ges i genren klassisk musik och gäller således inte pop- eller jazzmusik. Tävlingen utlyses vart tredje år.