Våra faktureringsadresser

Svenska folkskolans vänner rf (SFV) tar i första hand emot nätfakturor. Om du inte har möjlighet att skicka nätfakturor ber vi dig posta pappersfakturor till adressen nedan.

Vi behandlar inte fakturor som kommer per e-post.


Svenska folkskolans vänner rf

Nätfaktura

Svenska folkskolans vänner rf
FO-nummer: 0200129-3
Nätfakturaadress EDI/OVT: 003702001293
Nätfakturaoperatör: Maventa (003721291126)
Operatör om du fakturerar från banknätverket: DABAFIHH
Ange som referens uppgiften från beställaren eller beställarens namn

Pappersfaktura till skanningstjänsten

Använd följande adress på både kuvert och faktura:

Svenska folkskolans vänner rf
02001293
PB 100
80020 Kollektor Scan

Ange som referens uppgiften från beställaren eller beställarens namn

PDF-version


Fastigheten Gården Georgsgatan 18

Disponentbyrå Estlander & Co

Nätfaktura

Gården Georgsgatan 18
FO-nummer: 0200129-3
Nätfakturaadress EDI/OVT: 003702001293183
Nätfakturaoperatör: Maventa (003721291126)
Operatör om du fakturerar från banknätverket: DABAFIHH

Pappersfaktura

Gården Georgsgatan 18
Disponentbyrå Estlander & Co
Annegatan 25
00100 Helsingfors


Fastigheten Gården Annegatan 12

Disponentbyrå Estlander & Co

Nätfaktura

Gården Annegatan 12
FO-nummer: 0200129-3
Nätfakturaadress EDI/OVT: 003702001293120
Nätfakturaoperatör: Maventa (003721291126)
Operatör om du fakturerar från banknätverket: DABAFIHH

Pappersfaktura

Gården Annegatan 12
Disponentbyrå Estlander & Co
Annegatan 25
00100 Helsingfors