Kontakt

Centralkansliet

Annegatan 12 A 24, 4 vån.
00120 Helsingfors
09-6844 570
sfv@sfv.fi

Öppet vardagar kl. 9-15
(personalmöte måndagar kl. 9-10)

Fakturering

Våra faktureringsadresser

Laskutusosoitteemme

SFV i Österbotten

Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa
050-3421 890

SFV i Åboland

Tavastgatan 30 D 33-34
20700 Åbo
040-5026 026

SFV-huset G18

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
050-366 64 36

 

Mediakontakter, LOGO

Administration och förvaltning

Johan Aura
kanslichef
040-355 99 35
johan.aura@sfv.fi
Camilla Nordblad
kanslichefens assistent
045-121 08 64
camilla.nordblad@sfv.fi
Ted Österman
ekonomichef
0400-197 692
ted.osterman@sfv.fi
Stefan Johansson
fastighetsdirektör
044-739 73 40
stefan.johansson@sfv.fi

Bidrag

Anna-Karin Öhman
sektorsansvarig, Fri bildning
och rektor, SFV:s studiecentral
050-342 18 90
anna-karin.ohman@sfv.fi
Niklas Wahlström
sektorsansvarig,
Utbildning
050-548 2100
niklas.wahlstrom@sfv.fi
Viveka Åberg
sektorsansvarig,
Kultur och bibliotek
040-5331 710
viveka.aberg@sfv.fi
Beatrice Östman
kurskoordinator,
SFV:s studiecentral
040-5026 026
beatrice.ostman@sfv.fi
Kenneth Rönnkrans
kursadministratör (IT-stöd),
SFV:s studiecentral
0500-878 110
kenneth.ronnkrans@sfv.fi

Mediakontakter och publikationer

Rabbe Sandelin
publikationsansvarig
0400-453 953
rabbe.sandelin@sfv.fi
Christine Skogman
informationsansvarig
040-5136 418
christine.skogman@sfv.fi

SFV-huset G18

Tom Sundberg
vaktmästare
050-366 64 36
tom.sundberg@sfv.fi

Projektanställda

Jonas Ahlskog
sakkunnig, Fri bildning
050-514 7297
jonas.ahlskog@sfv.fi
Malin Ström
sakkunnig, Föreningsresursen
Malin tar emot frågor endast per mejl: malin.strom@sfv.fi
foreningsresursen@sfv.fi