Kontakt

Centralkansliet

Annegatan 12, 4 vån.
PB 198, 00121 Helsingfors
09-6844 570
sfv@sfv.fi

Öppet vardagar kl. 9-15
(personalmöte måndagar kl. 9-10)

E-fakturaadress

Svenska folkskolans vänner rf (FO 0200123-3)
EDI/OVT 003702001293
Operatör MAVENTA (003721291126)
eller DABAFIHH

 

SFV i Österbotten

Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa
050-3421 890

SFV i Åboland

Tavastgatan 30 D 33-34
20700 Åbo
040-5026 026

SFV-huset G18

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
050-366 64 36

 

Mediakontakter, LOGO

Administration och förvaltning

Johan Aura
kanslichef
040-355 99 35
johan.aura@sfv.fi
Camilla Nordblad
kanslichefens assistent
045-121 08 64
camilla.nordblad@sfv.fi
Ted Österman
ekonomichef
0400-197 692
ted.osterman@sfv.fi
Stefan Johansson
fastighetsdirektör
044-739 73 40
stefan.johansson@sfv.fi

Bidrag

Sebastian Gripenberg
specialsakkunnig,
Analys och utvärdering
050-441 08 18
sebastian.gripenberg@sfv.fi
Anna-Karin Öhman
sektorsansvarig, Fri bildning
och SFV:s studiecentral
050-342 18 90
anna-karin.ohman@sfv.fi
Sixten Sandström
sektorsansvarig,
Utbildning
050-482 43 79
sixten.sandstrom@sfv.fi
Viveka Åberg
sektorsansvarig,
Kultur och bibliotek
040-5331 710
viveka.aberg@sfv.fi
Beatrice Östman
kurskoordinator,
SFV:s studiecentral
040-5026 026
beatrice.ostman@sfv.fi
Kenneth Rönnkrans
kursadministratör (IT-stöd),
SFV:s studiecentral
0500-878 110
kenneth.ronnkrans@sfv.fi

Mediakontakter och publikationer

Rabbe Sandelin
publikationsansvarig
0400-453 953
rabbe.sandelin@sfv.fi
Christine Skogman
informationsansvarig
050-434 06 20
christine.skogman@sfv.fi

SFV-huset G18

Tom Sundberg
vaktmästare
050-366 64 36
tom.sundberg@sfv.fi