SFV främjar utbildning, kultur och fri bildning
på svenska i Finland. Vi jobbar för att dessa sektorer får större kraft och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre. Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsmottagare bygger vi ett rikare och mer tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll.

Hur jobbar vi?

Beskrivning

Vi jobbar för en tidsenlig och relevant fri bildning som stärker individer och berikar samhället.

Läs mer

Beskrivning

Vi verkar för en bärkraftig finlandssvensk kultur som engagerar och inspirerar.

Läs mer

Beskrivning

Vi jobbar för att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden.

Läs mer

Beskrivning

Vi verkar för ett vitalt föreningsliv som stärker identiteten och demokratin, och gynnar ett aktivt medborgarskap.

Läs mer

Strategiarbetet syns: SFV förnyar sin organisation

I slutet av oktober uppdaterade SFV sitt grafiska utseende. Samtidigt lanserade SFV en ny webbplats, som visade på en djupare förändring: hela SFV:s organisation och bidragssystem omdanas. SFV-magasinet satte sig ner med styrelseordförande Wivan Nygård-Fagerudd och kanslichef Johan Aura för att reda ut det strategiska tänkandet bakom reformen, och hur det hela sker i praktiken.
Läs mera »
idag kl. 15:19

Sen bara = nu. Om tid, val och att leda sig själv

11.1.2019 och 25.1.2019
kl. 8.30-11.00
Vasa
Läs mera »
05.12.2018 kl. 09:54

Sök SFV:s vistelsestipendier

Hela december kan du söka SFV:s vistelsestipender: Beijarholmen, Lillholmen och Biskops Arnö.
Läs mera »
03.12.2018 kl. 14:06