SFV är en förening som sedan 1882 främjar bildning på svenska i Finland. Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsmottagare bidrar vi till ett mångsidigt och tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll.


 

Kallelse till extra föreningsmöte

Svenska folkskolans vänner rf sammankallar till extra föreningsmöte måndag 22.8.2022 kl 13 på SFV:s kansli, Annegatan 12 Helsingfors. Ärende: försäljning av fast egendom. Medlemmar som önskar utöva sin rösträtt vid mötet skall anmäla sitt deltagande senast 3 vardagar före mötesdagen till sfv@sfv.fi.

Aktuellt

Tove Eklund-Hartman ny pedagogisk planerare

Den 1 augusti började pedagogie magister Tove Eklund-Hartman som pedagogisk planerare på SFV:s studiecentral. Hon jobbar på SFV-kansliet i Åbo med hela Svenskfinland som arbetsfält.
Läs mera »
idag kl. 09:30

Kulturell kompetens är ett strategiskt kunnande vi försummar på egen risk

Vetenskaplig forskning har sedan millennieskiftet gång på gång visat hur viktig konst och konstutövning är för individen.
Läs mera »
27.06.2022 kl. 10:00

Bildning i näringslivet?

För många framstår rubriken till denna artikel som underlig. Redan kombinationen av ord känns främmande och än värre blir det att fråga vilken betydelse som bildningen kan ha i näringslivet.
Läs mera »
27.06.2022 kl. 10:00