SFV-huset G18

Sedan 2005 är vi ägare till SFV-huset G18 i centrum av Helsingfors. I huset på Georgsgatan 18 hittar du organisationer som arbetar med bildning och kultur, främst på svenska. Organisationerna ordnar flera av sina egna föreläsningar och tillställningar i huset.

Finlandssvenska organisationer och föreningar kan kostnadsfritt utnyttja möteslokalen i SFV-huset G18. Boka här.

Medlemsorganisationerna i Förbundsarenan har också möjlighet att kostnadsfritt ordna evenemang i festsalen G18 dagtid måndag till onsdag. Hör dig för om lediga datum via festsalen@sfv.fi

Vill du ordna en privat fest? Den kommersiella uthyrningen av festsalen G18 sköts av restaurang Pjazza (ballroom@pjazza.fi). Du kan hyra festsalen torsdag, fredag och lördag. 

SFV-huset G18

 

I SFV-huset G18 verkar:

Bildningsalliansen

Förbundsarenan

Psykosociala förbundet

Det finlandssvenska kompetenscentret

Finlands svenska ungdomsförbund

Klockriketeatern

Martin Wegelius-institutet

Svenska hörselförbundet

Parad media

Kran - resurscentrum inom missbrukarvården

Webbhuset

DuvTeatern

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund

SVEPS

Huset på Georgsgatan 18 är ritat av arkitekt Sebastian Gripenberg och stod färdigt 1884, ursprungligen för Helsingin Suomalainen tyttökoulu (Helsingfors finska flickskola). Under åren har olika skolor verkat här, bland annat Bildkonstakademin åren 1984-2003, tills Svenska folkskolans vänner köpte huset 2005.