Publikationer

SFV publicerar kultur– och bildningstidskriften SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och biografier i sin bokserie. SFV-medlemmarna erhåller SFV-magasinet och SFV-kalendern som medlemsförmån (15 e/år).

Är du förläggare, eller en SFV-medlem som gett ut en bok på eget förlag? Presentera utgåvorna i SFV-magasinets Boklåda

Använd navigeringen för att läsa mer, och för att läsa om SFV:s bibliotek och arkiv eller om studiecentralsverksamhetens Metodböcker.


Skriv för SFV-magasinet eller SFV-kalendern!

SFV-magasinet och SFV-kalendern tar gärna emot artikelidéer som gäller SFV:s verksamhets- och syftesområden: finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden. Kontakta informatör Christine Skogman, christine.skogman@sfv.fi (tel: 050-434 06 20).

SFV-magasinets materialdagar 2018

Nr 1: 19.1.2018
Nr 2: 13.4.2018
Nr 3: 3.9.2018
Nr 4: 9.11.2018


Vill du skriva för SFV:s biografiserie?

Vi lanserar varje höst två biografier över finlandssvenskar som inte får glömmas bort. För tillfället har vi avtal om ett flertal böcker, och utgivningen sålunda bokad för flera år framåt. Därför tar vi inte just nu emot nya förslag till biografier.