Publikationer

Vi ger ut kultur- och bildningstidskriften SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och biografier i vår bokserie. Vi ger också ut vinnarbidragen i våra skrivtävlingar: Arvid Mörne-tävlingen och Solveig von Schoultz-tävlingen. Du får SFV-magasinet och SFV-kalendern som medlemsförmån (15 e/år).

SFV-Magasinet SFV-Kalendern biografieserien vinnarbidragen

 


Bekanta dig med SFV:s bibliotek och arkivsamlingarArtikelidéer till SFV-magasinet och SFV-kalendern

Har du en god idé som kunde bli en bra artikel eller ett intressant reportage? Vi tar gärna emot artikelidéer till SFV-magasinet och SFV-kalendern som tangerar SFV:s verksamhets- och syftesområden: finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden. Kontakta informationsansvarig Christine Skogman, christine.skogman@sfv.fi (040-5136 418).


Vill du skriva för SFV:s biografiserie?

I SFV:s bokserie presenterar SFV personer som i tiderna varit berömda eller notabla finlandssvenskar och som utfört insatser på olika konstnärliga eller samhälleliga områden, men som nu riskerar att glömmas bort i historiens dimridåer. Hittills har serien innehållit allt från äventyrare och entreprenörer till konstnärer, författare och retoriker.

Skicka på redaktion@sfv.fi in ett förslag på en ny biografi, och föreslå helst även en lämplig författare. Om du själv är den tilltänkte författaren, bifoga även ett synopsis på 1-2 A4-sidor. Viktigt: i synopsiset behöver du inte betona varför personen i fråga är värd en biografi, eller nämna kända CV-detaljer. Biografikommittén är mycket mer intresserad av din idé om vad biografin kunde innehålla (en preliminär innehållsförteckning), och ditt angreppssätt på det material som finns att tillgå (samt vilket material som finns att tillgå).

Innan du skickar in ditt förslag och din synopsis, läs gärna intervjun (pdf) med biografigruppens ordförande Gustaf Widén från 2017. Notera att många manus för tillfället är under arbete. Om ditt projekt godkänns kan första tillgängliga publiceringstidpunkt ligga 4-5 år i framtiden.