Allmänna bidrag


Det här kan du ansöka om bidrag för

Vi vill uppnå en förändring till det bättre inom den svenskspråkiga utbildningen, kulturen och fria bildningen i Finland – de områden vi enligt våra stadgar ska jobba för. Under strategiperioden som startade 2022 arbetar vi därför fokuserat genom bidragsutdelning och egen verksamhet mot fyra mål. Dessa har vi har ringat in på basen av forskning, fakta och omvärldsanalyser.

Målen presenteras i rutorna nedan. Brinner du för samma sak? Arbetar ni i din organisation eller skola för samma mål? Då ska du ansöka om bidrag av oss! Tillsammans kan vi göra en skillnad och arbeta för en förändring till det bättre i samhället. 
 

Målen

Ansök om bidrag


Vem kan ansöka?

  • privatpersoner
  • arbetsgrupper
  • registrerade organisationer och sammanslutningar

När kan du ansöka? Vi har fri ansökningstid för våra allmänna bidrag. Vi behandlar ansökningarna i sex ansökningsomgångar. Då den aktuella omgångens ansökningstid löper ut startar följande ansökningsomgång omedelbart. Du kan alltså skicka in din ansökan när som helst under året.

När får du besked? Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt och strävar efter att sända besked till dig senast 3 månader efter att du skickat in din ansökan. Beskedet sänds till den e-postadress du registrerat i ansökan.

Ifall bidrag beviljas förbinder du dig eller den organisation du representerar att:

  • genomföra projektet så långt som möjligt enligt den plan du uppgivit i ansökan (i annat fall ta kontakt)
  • dela information om projektet med SFV i syfte att göra gemensamma kommunikationssatsningar
  • uppge i kommunikationen om projektet att SFV är finansiär
  • sända in en redovisning senast 3 månader efter att projektet är avslutat. (Tips: för en ”dagbok” under projektets gång för att underlätta redovisningen)

Läs frågor och svar om SFV:s allmänna bidrag


Redovisa bidrag

Redovisa SFV-bidraget senast 3 månader efter avslutat projekt. 

Logga in med samma e-postadress som du använde då du ansökte om bidraget.

Har du glömt lösenordet eller är det första gången du använder SFV:s nya ansökningssystem som togs i bruk 2022? Klicka Problem vid inloggning? och följ instruktionerna.

Redovisa bidraget här


 

Utvärdering

Vi vill säkra att de bidrag vi delar ut har största möjliga effekt. Därför utvärderar vi flera av de projekt vi stöder. Läs mer om SFV:s utvärdering, och ta del av SFV:s utvärderingspolicy.