Utvärdering

För att kontinuerligt kunna förbättra resultatet av vårt arbete, är det väsentligt att vi utvärderar de satsningar vi valt att stödja. Vi måste kunna garantera att de allmännyttiga medel som vi förvaltar används för de syften de är avsedda för, och att varje beviljat bidrag leder till bästa möjliga resultat.

Med hjälp av utvärdering är det också möjligt för oss att öppet och transparent kommunicera om resultatet av vårt arbete och de satsningar vi stöder. Utvärdering hjälper både oss och våra bidragstagare att lära sig, och att kontinuerligt förbättra resultaten.

Vi utvärdera inte alla projekt, utan bedömer vilka satsningar det är skäl att titta närmare på. Dessutom ber vi alla som ansöker om bidrag att dela sina egna uppföljningar och utvärderingar med oss.

Läs mer om SFV:s utvärderingsarbete i vår Utvärderingspolicy eller ta kontakt med kanslichef Johan Aura, johan.aura@sfv.fi.

Genomförda utvärderingar: