Frågor och svar om möteslokalerna
Hos Vännerna

Fråga
Vem får reservera möteslokalerna?
Svar

Den som reserverar skall vara en registrerad förening eller organisation - svenskspråkig, eller tydligt flerspråkig (där ett av språken är svenska)*. Lokalerna lånas inte ut till företag, privatpersoner, ad-hoc arbetsgrupper eller privattillställningar.

* i praktiken: det räcker inte med att en styrelsemedlem eller några medlemmar är svenskspråkiga, organisationen skall ha verksamhet/information på svenska (t.ex. en svensk webbsida). 

Fråga
Hur reserverar jag?
Svar
Reservera minst fyra dagar på förhand, via SFV:s bokningssystem. Inom 1-2 arbetsdagar bokar och bekräftar en SFV:are din reservation (eller meddelar dig varför bokningen inte lyckades).
Fråga
Vilka sorts möten får jag arrangera?
Svar
Tillställningen skall helst ha bildnings- eller kompetenshöjande karaktär, som t.ex. en föreläsning, kortkurs, fortbildning eller annan liknande aktivitet. Organisationers och föreningars styrelse- och årsmöten räknas även hit.
Fråga
Hur ofta får jag reservera?
Svar
Lokalerna får av samma organisation reserveras för samma ändamål högst en gång per månad. Det går alltså inte att reservera lokalerna för kontinuerlig, veckovis återkommande kursverksamhet en hel termin. Däremot kan man reservera för en kortkurs som pågår i t.ex. tre dagar.
Fråga
Kan jag reservera för ett möte som jag tänker ordna om ett/två år?
Svar
Nej. Bokningskalendern sträcker sig 6 månader framåt. ”Först till kvarn” gäller.
Fråga
Vad finns det för utrustning i mötesrummet?
Svar
  • Stor pekskärm med internet och skrivtavla.
  • Dator med Microsoft Office och Skype (Skype för företag och vanliga Skype) kopplad till skärmen.
  • Videokonferenssystem som kan användas t.ex. med Skype, se instruktioner hur man använder Skype för företag här.
  • Adaptrar för att koppla egen dator till pekskärmen, se instruktioner här.
  • Snabbt bredband och trådlöst nät.
  • Möjlighet att koka kaffe och te i köket intill, och att använda de kaffe- och matkärl som hör till möteslokalen. Ta med eget kaffe och te.
Fråga
Kan jag ordna kvällsevenemang?
Svar

Ja. Lokalen skall dock vara tom senast klockan 22. Nycklarna avhämtas dagen innan hos den SFV:are som bokat din reservation. Nycklarna återlämnas följande dag senast kl. 12, eller lämnas kvar i mötesrummet på angivet ställe.

Observera att för SFV-huset i Helsingfors tillkommer efter kl. 17 en kostnad för kvällsvaktmästare. Detta gäller även videokonferanser som bokats från annan ort.

Fråga
Kan jag ordna evenemang under veckoslut?
Svar
Ja, men inte i möteslokalen i Helsingfors. Om nycklar och andra praktiska arrangemang kommer du överens om med den SFV:are som bokat din reservation.
Fråga
Skall jag städa efter mig då mötet är slut?
Svar
Ja. Lokalerna skall lämnas i samma skick som då du kom. Diska eller sätt i diskmaskinen, torka av borden och sopa golvet ifall det är påkallat.
Fråga
Kan jag förvara mötesmaterial hos SFV till nästa möte?
Vill SFV:arna äta mina överblivna kex?
Svar
Nej. Lämna lokalen i samma skick som då du kom. För även bort all överbliven mat och dryck.
Fråga
Vad gör jag om jag måste ställa in mitt möte?
Svar
Om din tillställning inhiberas skall du genast avboka lokalen och på så sätt frigöra den för andra intresserade.