Stipendier

På den här sidan hittar du information om

 • skrivarstipendium för lärare på Biskops Arnö (kursen Lärare skriver)
 • vistelsestipendium för författare på Biskops Arnö
 • vistelsestipendium på Lillholmen i Västanfjärd 
 • vistelsestipendium på Beijarholmen i Ingå skärgård
 • läromedelsstipendier
 • studiestipendier
 • studentstipendier

Skrivarstipendium för lärare

Varje december kan lärare ansöka om att få delta i kursen Lärare skriver på Biskops Arnö. 

Syftet med stipendiet är att ge lärare verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning. Stipendiemottagaren får kostnadsfritt delta i den fem dagar långa skrivkursen Lärare skriver på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Sverige. Kursen ordnas år 2024 den 24–28 juni. I stipendiet ingår förutom kursen även uppehälle (inklusive måltider), och tur- och returresa.

Vi ger besked till alla sökande i slutet av februari. Om du blir stipendiemottagare, offentliggörs ditt namn och din bild, och du förväntas även ta emot stipendiet under SFV:s vår- och utdelningsfest i april.

SFV ger årligen två lärare möjlighet att delta i kursen. 

Läs mer här

Stipendiet är ett samarbete mellan SFV, Lärarstiftelsen i Sverige och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, som sedan 2012 genomfört kursen Läraren skriver på Lärarstiftelsens uppdrag.

Vistelsestipendium för författare

Varje december kan författare ansöka om SFV:s vistelsestipendium på Biskops Arnö. Vi ger besked till alla sökande i slutet av februari.

Biskops Arnö

Vistelsestipendiet för författare är en tre veckor lång vistelse på Biskops Arnö, vid Mälaren i Bålsta, cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm. SFV bekostar uppehället (inklusive måltider) samt en tur- och returresa. 

 

Ansökningskriterier:

 • Du som söker är finländsk medborgare, skriver skönlitteratur på svenska och har gett ut åtminstone en, men maximalt tre böcker.
 • Till ansökan bifogar du en arbetsplan, närmare uppgifter om skrivprojektet och vilken genre det hör till, hur du planerar ta dig an uppgiften, tidtabell och mål. Dessutom bifogar du ett CV samt en förteckning över hittills utgivna böcker, utgivningsår och förlag.
 • Vistelsestipendiet omfattar en period om tre veckor och ska utnyttjas inom 12 månader efter beviljandet, antingen i ett sträck eller uppspjälkat enligt författarens eget behov. SFV bekostar uppehället samt en tur och retur resa.
 • SFV:s styrelse fattar det slutliga beslutet om mottagare. 

Om du blir stipendiemottagare, offentliggörs ditt namn och din bild, och du förväntas även ta emot stipendiet under SFV:s vår- och utdelningsfest i april.

Stipendiaterna på Biskops Arnö bloggar på Biskops Arnö-bloggen.

Vistelsestipendium för kulturarbetare, bibliotekarier och pedagoger inom fria bildningen

Svenska folkskolans vänner ger varje år möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Lillholmen i Västanfjärd för kulturarbetare, bibliotekarier och pedagoger inom fria bildningen. 

Du kan ansöka om vistelsestipendiet varje december. Vi ger besked till alla sökande  i slutet av februari.

Lillholmen

Hemmanet Lillholmen i Västanfjärd på Kimitoön testamenterades till SFV år 1970 av justitierådet Walter Backman. Lillholmen är ett idylliskt allmogetorp beläget tre kilometer från Lammala, Västanfjärd. Lillholmen är naturskönt beläget med bilväg ända fram. Huvudbyggnaden består av två rum och kök och en vindsvåning med ett litet sovrum. 


El och rinnande vatten finns. I den separata bastubyggnaden finns ett sovrum, idealiskt för gäster. Tillgång till roddbåt. Vistelsen är hyresfri, men stipendiaten ansvarar själv för alla konsumtionskostnader. 

Du som ansöker är finländsk medborgare. Vistelseperioderna är två (du meddelar preferens då du ansöker):

 • 15.5–14.7.
 • 16.7–15.9.

Om du blir stipendiemottagare, offentliggörs ditt namn och din bild, och du förväntas även ta emot stipendiet under SFV:s vår- och utdelningsfest i april.

Lillholmens vistelsestipendiater bloggar på Lillholmsbloggen.

Vistelsestipendium för undervisande personal 

Svenska folkskolans vänner ger varje år möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå, för undervisande personal inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning.

Du som söker är färdigt utbildad och jobbar på svenska. Du kan ansöka om vistelsestipendiet i december. Vi ger besked till alla sökande i slutet av februari.

Beijarholmen

Beijarholmsstipendiet ger, i enlighet med donatorn Birgit Ekbergs önskan, möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå, för undervisande personal inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning.
 


Beijarholmen är en fyra hektar stor ö i Barösunds yttre skärgård. På holmen finns två välutrustade stugor med kök, matrum, sovrum och var sin bastu. Stället lämpar sig ypperligt för en barnfamilj, och den ena byggnaden kan fungera till exempel som gäststuga eller arbetsrum.

En båt ställs till förfogande för hela vistelseperioden. Av stipendiaten förutsätts vissa praktiska färdigheter i båthantering och navigation. För dig som är intresserad av skärgårdsliv är holmen ett paradis. Vistelsen är hyresfri, men stipendiaterna ansvarar själva för konsumtionskostnaderna.

Vistelseperioderna är två (du meddelar preferens då du ansöker):

 • 15.5–14.7.
 • 16.7–15.9.

Om du blir stipendiemottagare, offentliggörs ditt namn och din bild, och du förväntas även ta emot stipendiet under SFV:s vår- och utdelningsfest i april.

Beijarholmens vistelsestipendiater bloggar på Beijarholmsbloggen.


Tidigare mottagare

SFV har beviljat vistelsestipendier sedan år 1971, då Lillholmsstipendiet instiftades. I listan kan du se alla tidigare mottagare av SFV:s vistelsestipendier genom åren.

se tidigare mottagare

Läromedelsstipendier

Läromedelsstipendier till läromedelsförfattare, sakgranskare och översättare beviljas för läroplansbaserade läromedel för den svenskspråkiga skolan i Finland (grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning).

Ansökningarna behandlas tre gånger per år, vid två beslutsmöten under vårterminen (mars och juni) och ett beslutsmöte under höstterminen (oktober). Då behandlas de ansökningar som har lämnats in senast fjorton dagar före mötet. Efter respektive beslutsmöte öppnas möjlighet att ansöka igen. 

Du ansöker om läromedelsstipendium via Svenska kulturfondens webbplats.

ANSÖK OM LÄROMEDELSSTIPENDIUM

Läromedelsstipendierna är ett samarbete mellan SFV, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden. 

Syftet med samarbetet och stipendierna är att stödja produktionen av finlandssvenska läromedel och att arbeta för att eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland ska kunna använda sig av läromedel som motsvarar utbudet inom den finskspråkiga utbildningen. 

Kontaktperson: Niklas Wahlström, niklas.wahlstrom@sfv.fi, 050 548 2100.

Studiestipendier

Du som är heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet, finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och har svenska som modersmål eller studiespråk, kan ansöka om stipendium från Svenska studiefonden.

Ansökninstiden är i februari.

Till Svenska studiefondens webbplats

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan:

 • Föreningen Konstsamfundet
 • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
 • Svenska folkskolans vänner
 • Svenska kulturfonden

Studentstipendier

Sedan 2012 har SFV delat ut stipendier för goda prestationer i studentskrivningarna i svenska som andra inhemskt språk (A eller B-kurs). De tio studenter som har högsta poäng får ett stipendium på 500 euro. Studentstipendierna delas ut i samband med studentdimissionerna i finskspråkiga skolor.