Stipendier

Skrivarstipendium för lärare

Syftet med stipendiet är att ge lärare verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning. 

Stipendiemottagaren får kostnadsfritt delta i den fem dagar långa skrivarkursen Lärare skriver på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Sverige. I stipendiet ingår förutom kursen även uppehälle (inklusive måltider), och tur- och returresa. Kursdeltagaren bor i ett eget rum, med toalett och dusch i korridoren.

SFV ger årligen två lärare möjlighet att delta i kursen. Man ansöker till stipendiet i januari-februari. Vi ger besked till alla sökande i slutet av mars.

Stipendiet är ett samarbete mellan SFV, Lärarstiftelsen i Sverige och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, som sedan 2012 genomfört kursen Läraren skriver på Lärarstiftelsens uppdrag.


Vistelsestipendium för författare

Varje december kan du ansöka om SFV:s vistelsestipendium för författare. Vi ger besked till alla sökande i slutet av februari.

Biskops Arnö

Vistelsestipendiet för författare (sammanlagt tre veckor) förläggs på Biskops Arnö, vid Mälaren i Bålsta, cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm. SFV bekostar uppehället (inklusive måltider) samt en tur- och returresa. 

 

Ansökningskriterier:

 • Du som ansöker skall vara finländsk medborgare, skriva skönlitteratur på svenska och skall ha gett ut åtminstone en, men maximalt tre böcker.
 • TilI ansökan bifogas en arbetsplan, närmare uppgifter om skrivarprojektet och vilken genre det hör till, hur du planerar ta dig an uppgiften, tidtabell och mål. Dessutom bifogas en kort CV samt en förteckning över hittills utgivna böcker, utgivningsår och förlag.
 • Vistelsestipendiet omfattar en period om tre veckor och skall utnyttjas inom 12 månader efter beviljandet, antingen i ett sträck eller uppspjälkat enligt författarens eget behov. SFV bekostar uppehället samt en tur och retur resa.
 • SFV:s styrelse fattar det slutliga beslutet om mottagare. 

Stipendiaterna på Biskops Arnö bloggar på Biskops Arnö-bloggen.


Vistelsestipendium för kulturarbetare och bibliotekarier

Svenska folkskolans vänner ger varje år möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Lillholmen i Västanfjärd för kulturarbetare och bibliotekarier. 

Du kan ansöka om SFV:s vistelsestipendium varje december. Vi ger besked till alla sökande  i slutet av februari.

Lillholmen

Hemmanet Lillholmen i Västanfjärd på Kimitoön testamenterades till SFV år 1970 av justitierådet Walter Backman. Lillholmen är ett idylliskt allmogetorp beläget tre kilometer från Lammala, Västanfjärd. Lillholmen är naturskönt beläget med bilväg ända fram. Huvudbyggnaden består av två rum och kök och en vindsvåning med ett litet sovrum. 


El och rinnande vatten finns. I den separata bastubyggnaden finns ett sovrum, idealiskt för gäster. Tillgång till roddbåt. Vistelsen är hyresfri, men stipendiaten ansvarar själv för alla konsumtionskostnader. 

Du som ansöker skall vara finländsk medborgare. Vistelseperioderna fördelas enligt följande:

 • en kulturarbetare under perioden 15.5–14.7,
 • en bibliotekarie under perioden 16.7–15.9.

Lillholmens vistelsestipendiater bloggar på Lillholmsbloggen.


Vistelsestipendium för undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik

Svenska folkskolans vänner ger varje år möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå, för undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik.

Du kan ansöka om SFV:s vistelsestipendium varje december. Vi ger besked till alla sökande  i slutet av februari.

Beijarholmen

Beijarholmsstipendiet ger, i enlighet med donatorn Birgit Ekbergs önskan, möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå, för undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik. Den sökande skall vara färdigt utbildad och jobba på svenska.


Beijarholmen är en fyra hektar stor ö i Barösunds yttre skärgård. På holmen finns två välutrustade stugor med kök, matrum, sovrum och var sin bastu. Stället lämpar sig ypperligt för en barnfamilj, och den ena byggnaden kan utmärkt fungera som gäststuga.

En båt ställs till förfogande för hela vistelseperioden. Av stipendiaten förutsätts vissa praktiska färdigheter i båthantering och navigation. För dig som är intresserade av skärgårdsliv är holmen ett paradis. Vistelsen är hyresfri, men stipendiaterna ansvarar själva för konsumtionskostnaderna.

Vistelseperioderna fördelas enligt följande:

 • en lärare inom utbildningssektorn under perioden 15.5–14.7,
 • en lärare, socionom eller barnskötare inom småbarnspedagogik under perioden 16.7–15.9.

Beijarholmens vistelsestipendiater bloggar på Beijarholmsbloggen.


Tidigare vistelsestipendiater


Läromedelsstipendier

Läromedelsstipendier till läromedelsförfattare beviljas för läroplansbaserade läromedel för den svenskspråkiga skolan i Finland (grundläggande utbildningen och andra stadiet).

Ansökningarna behandlas tre gånger per år, vid två beslutsmöten under vårterminen (mars och juni) och ett beslutsmöte under höstterminen (oktober). Då behandlas de ansökningar som har lämnats in senast fjorton dagar före mötet. Efter respektive beslutsmöte öppnas möjlighet att ansöka igen. 

Du ansöker om läromedelsstipendium via Svenska kulturfondens webbplats.

ANSÖK OM LÄROMEDELSSTIPENDIUM

Läromedelsstipendierna är ett samarbete mellan Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Kontaktperson: Niklas Wahlström, niklas.wahlstrom@sfv.fi, 050-548 2100.


Studiestipendier

Du som är heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet, finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och har svenska som modersmål eller studiespråk, kan ansöka om stipendium från Svenska studiefonden.

Ansökninstiden är i februari.

Till Svenska studiefondens webbplats

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan:

 • Föreningen Konstsamfundet
 • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
 • Svenska folkskolans vänner
 • Svenska kulturfonden

Studentstipendier

Sedan 2012 har SFV delat ut stipendier för goda prestationer i studentskrivningarna i svenska som andra inhemskt språk (A eller B-kurs). De tio studenter som har högsta poäng får ett stipendium på 500 euro. Studentstipendierna delas ut i samband med studentdimissionerna i finskspråkiga skolor.