Tidigare vistelsestipendiater

 
 

Biskops-Arnö

författarstipendium

  2024 Sara Nyman
  2023 Victor von Hellens
  2022 Rosanna Fellman
  2021 Nora Hämäläinen
 

2020

Matilda Gyllenberg

 

2019

Hanna Lundström

 

2018

Ann-Sofi Carlsson

 

 

 

 

Biskops-Arnö

skrivarstipendium för lärare

  2024 Daniel Grönvall, specialklasslärare, Botby grundskola, Helsingfors.
    Linnea Schüller, specialpedagog, specialklasslärare, Åshöjdens grundskola, Helsingfors.
  2023 Clara LIndqvist, biträdande rektor, grundskolan Norsen, Helsingfors.
    Johanna Söderholm, lärare, Vasa.
  2022 Christina Mickos, lektor i Lovisa gymnasium.
    Sandra Lillqvist, ämneslärare i grundskolan i Norsen, Helsingfors.
  2021 Moja Ladvelin, lektor i modersmål och litteratur vid Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa.
    Malin Fagerström, förskollärare i lekskolan Gryningen i Helsingfors, bosatt i Söderkulla.
     
 

Lillholmen

 

  2024 (15.5–14.7) Viktor Idman, skådespelare, Helsingfors.
  2024 (16.7−15.9) Anna-Karin Grönroos, regissör, Helsingfors.
  2023 (15.5–14.7) Oscar Silén, skådespelare, Esbo.
  2023 (16.7−15.9) Linda Ahlroth, bibliotekarie, Helsingfors stadsbibliotek.
  2022 (15.5–14.7) Inga-Lill Leskinen-Sundqvist, språklärare i svenska som främmande språk från Borgå.
  2022 (16.7−15.9) Gunnar Högnäs, informatiker från Åbo.
  2021 kulturarbetare Marika Parkkomäki, frilansskådespelare och dramapedagog, Helsingfors
  2021 bibliotekarie Catrin Wiik, bibliotekarie vid Nykarleby stadsbibliotek, Nykarleby
 

2020 kulturarbetare

Helen Korpak, fotograf, konstkritiker

 

2020 bibliotekarie

Lisa Ahlvik, Pedersöre kommunbibliotek, Jakobstad

 

2019 kulturarbetare

Sade Kahra, fotokonstnär

 

2019 bibliotekarie

Pauliina Sandberg, Åbo

 

2018 kulturarbetare

Kristian Ekholm, ljudplanerare, Helsingfors & Anina Blom, producent för DUV-teatern, Helsingfors

 

2018 bibliotekarie

Anna Söderström, specialbibliotekarie vid tölö och Munksnäs bibliotek, Helsingfors

 

2017 kulturarbetare

Rabbe Smedlund, frilansare, pensionär

 

2017 bibliotekarie

Sunniva Drake, Esbo stadsbibliotek

 

2016 kulturarbetare

Johanna Slotte, kulturarbetare med kulturprojekt i Åboland

 

2016 bibliotekarie

Paula Roselius, bibliotekarie vid Kyrkslätts huvudbibliotek

 

2015 kulturarbetare

Hellen Willberg, skådespelarare vid Svenska Teatern

 

2015 bibliotekarie

Siv Österman, bibliotekarie vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo

 

2014 kulturarbetare

Matts Blomqvist, regionombudsman för Nyland vid Svenska kulturfonden

 

2014 bibliotekarie

Inger Måtts-Wikström, bibliotekarie vid Arcada bibliotek

 

2013

Karin Berglund, dramainstruktör, Åbo- Stockholm

 

2012

Fredrik Lång, författare, Helsingfors

 

2011

Charlotta Boucht, fotograf, Helsingfors

 

2010

Erik Wahlström, författare, Helsingfors

 

2009

Nils Torvalds, redaktör, Helsingfors

 

2008

Margaretha Hupa, psykologen och psykoterapeut

 

2007

Pirkko Lindberg, författare

 

2006

Marianne Backlén, författare

 

2005

Marika Tandefelt, professor

 

2004

Max Engman, professor

 

2003

Marianne Peltomaa, författare

 

2002

Henrik Meinander, professor

 

2001

Bianca Gräsbeck, konstkritiker

 

2000

Karin Degerman, diakonissa och Helge Degerman, director cantus, director musices 

 

1999

Rainer Knapas, fil.lic. 

 

1998

Marcus Groth, skådespelare

 

1997

Bror Rönnholm, författare, kulturredaktör

 

1996

Kjell Lindblad, författare

 

1995

Anne-Marie Franck, radioredaktör

 

1994

Birgitta Boucht, författaren

 

1993

Lisbet Ruth, fil.kand.

 

1992

Dorrit Krook, redaktör

 

1991

Helen Svensson, fil.kand. 

 

1990

Matti Klinge, professor

 

1989

Bo Carpelan, författare

 

1988

Kai Saanila, universitetslektor och Marianne Saanila, hum.kand.

 

1987

Bertel Wahlström, lektor

 

1986

Paul von Martens, författare

 

1985

Rolf Westman, professor

 

1984

Nalle Valtiala, författare

 

1983

Gunnar Bäck, undervisningsråd, och Ulla Bäck

 

1982

Ole Falck, lektor och Ia Falck, konstnär 

 

1981

Rolf Qvickström, lektor och Majlis Qvickström, redaktör

 

1980

Hans Näsman, redaktör

 

1979

Margareta Grigorkoff, undervisningsrådet

 

1978

Torger Enckell, konstnär

 

1977

V.V. Järner, författare

 

1976

Vide Strandvik, skolföreståndare

 

1975

Boris Lindblad, fil.mag. 

 

1974

Henrik Ekberg, pol.kand. 

 

1973

Anders Myhrman, professor och Mildred Myhrman

 

1972

Ingegerd Lunden-Cronström, författarinna och Eige Cronström, redaktör

 

1971

Hjalmar Krokfors och Viola Renvall-Krokfors, författare

 

 

 

 

Beijarholmen

 

  2024 (15.5–14.7) Joakim Englund, Hoplaxskolan, lektor i biologi och geografi och Susanna Buddas, lektor i svenska och litteratur vid Hoplaxskolan.
  2024 (16.7–15.9) Lisa Tobiasson, klasslärare, Drumsö lågstadieskola, Helsingfors
  2023 (15.5–14.7) Pirkko Höckerstedt, lektor i svenska och litteratur, Hoplaxskolan, Helsingfors 
  2023 (16.7–15.9) Milja Juutinen, Kievari och Mikkola daghem, lärare inom småbarnspedagogik/vice daghemsföreståndare. 
  2022 (15.5–14.7) Agneta Lundmark och Sara Razai, som båda arbetar i Helsingfors.
  2022 (16.7−15.9) Minna Beijar, förskolelärare i språkbad i daghemmet Lokki i Helsingfors,
  2021 lärare Andraé Holmberg, slöjdlärare vid Hagelstamska skolan och Granhultsskolan, Grankulla
  2021 Undervisande personal inom småbarnspedagogik Anni Ekström, vice föreståndare vid Prästgårdsbackens daghem, Lindal, Kyrkslätt
 

2020 lärare

Anna Sjöblom, specialklasslärare, Karis svenska högstadium, Raseborg.

 

2020 Undervisande personal inom småbarnspedagogik

Anna-Lena Baarman, barnträdgårdslärare, Vindängens daghem, Vasa.

  2019 lärtare Peter Salminen, specialklasslärare i Generalshagens skola, Lovisa.
  2019 Undervisande personal inom småbarnspedagogik

Heidi Hermansson, Kirjala, Ambulerande spec.ped. inom Folkhälsan Välfärd, specialbarnträdgårdslärare.

 

2018 lärare

Petra Autio, Svenska samskolan i Tammerfors. 

 

2018 Undervisande personal inom småbarnspedagogik

Stina Saari, daghemsföreståndare,Folkhälsan Välfärd Ab, daghemmet Gunghästen, Åbo.

 

2017 lärare

TIna Ehnström-Backas, lärare i Hagelstamska skolan, Grankulla

 

2017 barnträdgårdslärare

Sonja Johansson, Anna Daghem, Kållby, Pedersöre

 

2016 lärare

Christa Rothwell, specialklasslärare i Katarinaskolan

 

2016 barnträdgårdslärare

Mikaela Lemström, barnträdgårdslärare i Sjundeå svenska förskola i Sjundeå kommun

 

2015 lärare

Katri Vepsä, rektor vid Västra Nylands folkhögskola i Karis

 

2015 barnträdgårdslärare

Mikaela Lemström, barnträdgårdslärare vid Svenska förskolan i Sjundeå kommun

 

2014 lärare

Michaela Örnmark, lärare vid Svenska normallyceum

 

2014 barnträdgårdslärare

Camilla Junnikkala, barnträdgårdslärare i den svenska gruppen vid Jaarlin Päiväkodit i Tavastehus

 

2013

Tanja och Magnus Westerlund

 

2012

Annika och Jan-Erik Gustafsson, Karis

 

2011

Tove och Petri Nyberg

 

2010

Ursula Öhrman och Clas Zilliacus, Åbo

 

2009

Ursula Öhrman och Clas Zilliacus, Åbo

 

2008

Ursula Öhrman och Clas Zilliacus, Åbo

 

2007

Lisa och Lucas Nylund, Esbo

 

2006

Raili och Jan-Erik Enlund, Virkby

 

2005

Raili och Jan-Erik Enlund, Virkby

 

2004

Raili och Jan-Erik Enlund, Virkby

 

2003

Ingrid och Bo-Rolf Hellman, Sibbo

 

2002

Ingrid och Bo-Rolf Hellman, Sibbo

 

2001

Viveka och Aarno Nordman, Kimito

 

2000

Viveka och Aarno Nordman, Kimito

 

1998

Viva och Ragnar Hansson, Helsingfors

 

Tillbaka