Tidigare vistelsestipendiater

Biskops-Arnö

 

2018

Ann-Sofi Carlsson

 

 

Lillholmen

 

1971

Författarparet Hjalmar Krokfors och Viola Renvall-Krokfors

1972

Författarinnan Ingegerd Lunden-Cronström och redaktör Eige Cronström

1973

Professor Anders Myhrman med maka Mildred Myhrman

1974

Pol.kand. Henrik Ekberg

1975

Fil.mag. Boris Lindblad

1976

Skolföreståndaren, styrelseledamoten Vide Strandvik

1977

Författaren V.V. Järner

1978

Konstnären Torger Enckell

1979

Undervisningsrådet Margareta Grigorkoff

1980

Redaktör Hans Näsman

1981

Lektor Rolf Qvickström och redaktör Majlis Qvickström

1982

Lektor Ole Falck och konstnären Ia Falck

1983

Undervisningsrådet Gunnar Bäck med maka Ulla Bäck

1984

Författaren Nalle Valtiala

1985

Professor Rolf Westman

1986

Författaren Paul von Martens

1987

Lektor Bertel Wahlström

1988

Universitetslektor Kai Saanila och hum.kand. Marianne Saanila

1989

Fil.dr, författaren Bo Carpelan

1990

Professor Matti Klinge

1991

Fil.kand. Helen Svensson

1992

Redaktör Dorrit Krook

1993

Fil.kand. Lisbet Ruth

1994

Författaren Birgitta Boucht

1995

Radioredaktör Anne-Marie Franck

1996

Författaren Kjell Lindblad

1997

Författaren, kulturredaktören Bror Rönnholm

1998

Skådespelaren Marcus Groth

1999

Fil.lic. Rainer Knapas

2000

Diakonissan Karin Degerman och director cantus, director musices Helge Degerman

2001

Konstkritikern Bianca Gräsbeck

2002

Professor Henrik Meinander

2003

Författaren Marianne Peltomaa

2004

Professor Max Engman

2005

Professor Marika Tandefelt

2006

Författaren Marianne Backlén

2007

Författaren Pirkko Lindberg

2008

Psykologen och psykoterapeuten Margaretha Hupa

2009

Redaktören Nils Torvalds, Helsingfors

2010

Författaren Erik Wahlström, Helsingfors

2011

Fotografen Charlotta Boucht, Helsingfors

2012

Författaren Fredrik Lång, Helsingfors

2013

Dramainstruktören Karin Berglund, Åbo- Stockholm

2014 kulturarbetare

Matts Blomqvist, regionombudsman för Nyland vid Svenska kulturfonden

2014 bibliotekarie

Inger Måtts-Wikström, bibliotekarie vid Arcada bibliotek

2015 kulturarbetare

Hellen Willberg, skådespelarare vid Svenska Teatern

2015 bibliotekarie

Siv Österman, bibliotekarie vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo

2016 kulturarbetare

Johanna Slotte, kulturarbetare med kulturprojekt i Åboland

2016 bibliotekarie

Paula Roselius, bibliotekarie vid Kyrkslätts huvudbibliotek

2017 kulturarbetare

Rabbe Smedlund, frilansare, pensionär

2017 bibliotekarie

Sunniva Drake, Esbo stadsbibliotek

2018 kulturarbetare

Kristian Ekholm, ljudplanerare, Helsingfors
Annina Blom,producent för Duv Teatern,Helsingfors

2018 bibliotekarie

Anna Söderström, specialbibliotekarie vid Tölö och Munksnäs bibliotek, Helsingfors

 

 

Beijarholmen

 

1998

Viva och Ragnar Hansson, Helsingfors *

2000

Viveka och Aarno Nordman, Kimito

2001

Viveka och Aarno Nordman, Kimito

2002

Ingrid och Bo-Rolf Hellman, Sibbo

2003

Ingrid och Bo-Rolf Hellman, Sibbo

2004

Raili och Jan-Erik Enlund, Virkby

2005

Raili och Jan-Erik Enlund, Virkby

2006

Raili och Jan-Erik Enlund, Virkby

2007

Lisa och Lucas Nylund, Esbo

2008

Ursula Öhrman och Clas Zilliacus, Åbo

2009

Ursula Öhrman och Clas Zilliacus, Åbo

2010

Ursula Öhrman och Clas Zilliacus, Åbo

2011

Tove och Petri Nyberg

2012

Annika och Jan-Erik Gustafsson, Karis

2013

Tanja och Magnus Westerlund

2014 lärare

Michaela Örnmark, lärare vid Svenska normallyceum

2014 barnträdgårdslärare

Camilla Junnikkala, barnträdgårdslärare i den svenska gruppen vid Jaarlin Päiväkodit i Tavastehus

2015 lärare

Katri Vepsä, rektor vid Västra Nylands folkhögskola i Karis

2015 barnträdgårdslärare

Mikaela Lemström, barnträdgårdslärare vid Svenska förskolan i Sjundeå kommun

2016 lärare

Christa Rothwell, specialklasslärare i Katarinaskolan

2016 barnträdgårdslärare

Mikaela Lemström, barnträdgårdslärare i Sjundeå svenska förskola i Sjundeå kommun

2017 lärare

TIna Ehnström-Backas, lärare i Hagelstamska skolan, Grankulla

2017 barnträdgårdslärare

Sonja Johansson, Anna Daghem, Kållby, Pedersöre

2018 klasslärare

Petra Autio, Svenska samskolan i Tammerfors. 

2018 lärare inom småbarnspedagogik

Stina Saari, daghemsföreståndare,Folkhälsan Välfärd Ab, daghemmet Gunghästen, Åbo.

 

Tillbaka