Stiftelser

Delegationen för Maria, Tyra, Margit, Emil Bernhard och Leo Bernhard Liljefors' stiftelse sr består i enlighet med stadgarna av medlemmarna i SFV:s styrelse.

SFV:s styrelse har sedan 1963 även bildat styrelse för Stiftelsens Barnens och ungdomens väl i Esbo sr


Maria, Tyra, Margit, Emil Bernhard och Leo Bernhard Liljefors' stiftelse sr

Delegationen, som är stiftelsens högsta organ (enligt dagens stiftelselagstiftning förvaltningsråd), består i enlighet med stadgarna av samma personer som vid varje given tidpunkt är medlemmar i SFV:s styrelse. Delegationens främsta uppgift är att besluta om utdelning av disponibla medel, samt att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut. 

Stiftelsens styrelse består av tre medlemmar. Enligt stiftelsens stadgar utser styrelserna för Svenska folkskolans vänner rf, Stiftelsen Svenska Blindgården och Samfundet Folkhälsan var sin representant till stiftelsens styrelse. Styrelsen sköter om stiftelsens förmögenhetsförvaltning, samt uppgör bokslut och verksamhetsberättelse.

Stiftelsens ändamål är att "i konservativ anda stöda rent svenska ändamål av kulturell, social och medicinsk inriktning. Sitt ändamål förverkligar stiftelsen genom stöd till privat svenskspråkig undervisning, åldringsvård och sådan hälsovård, som har till syfte att förebygga cancer-, hjärt- och lungsjukdomar"

Årligen delar stiftelsen ut 60–70 procent av direktavkastningen, som är cirka 14 000 euro/år. Utdelningen framgår i bokslutets verksamhetsberättelse.

Stiftelsens styrelse- eller förvaltningsrådsmedlemmar lyfter inga arvoden.
 

Liljefors stiftelses stadgar

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021


Stiftelsen Barnens och ungdomens väl i Esbo sr  


SFV:s styrelse har sedan 1963 även bildat styrelse för Stiftelsen Barnens och ungdomens väl i Esbo sr.  Stiftelsens främsta syfte är att verka för vård och uppfostran av svensktalande barn och ungdomar i Esbo.

Årligen delar stiftelsen ut bidrag via SFV:s ansökningssystem för allmänna bidrag, se utdelningen i detalj nedan.

Stiftelsens styrelse lyfter inga arvoden.

Barnens och ungdomens väl i Esbo SR Stadgar

Bokslut och verksamhetsberättese 2021 

Utdelning ur BUVE 2019–2021