SFV:s fonder

SFV har 425 fonder i tillägg till ofonderat kapital. Avkastningen från fonderna används för utdelning av bidrag och till SFV:s egen verksamhet. Cirka hälften av fonderna kategoriseras som fria fonder och hälften som bundna fonder. En fri fond innebär att SFV fritt kan använda fondens avkastning inom ramen för föreningens syfte. En bunden fond har däremot ett specifikt ändamål inom föreningens syftesområde, som fondens donator har fastställt att föreningen ska prioritera.

En del fonder har grundats för mycket länge sedan, de första redan i slutet av 1800-talet. Vissa fonder har därför ändamål som idag är omöjliga eller oändamålsenliga att uppfylla. I sådana fall allokeras bidragen i första hand så nära det stadgade ändamålet som möjligt, och i andra hand inom ifrågavarande sektor.

Fonderna och SFV:s bidragsgivning

Då en sökande beviljas ett bidrag, beviljas bidraget initialt från den allmänna fonden. Den allmänna fonden är ett samlingsbegrepp för alla fria fonder och för ofonderat kapital. Under året allokerar vi sedan en del beviljade bidrag från den allmänna fonden till de bundna fonderna. Det betyder att den allmänna fonden som nämns i bidragsbeslutet kan komma att ändras till en bunden fond.

SFV:s fonder

Grundad

 

1882

Henrik Borgströms fond

1886

Vilhelm Grefbergs stipendiefond

1891

Bröderna Paqualins fond

1891

Tulluppsyningsman Lindéns fond

1895

S:t Petersburger Liedertafel-fonden

1897

Nyländska understödsfonden

1898

Aurorafonden

1898

Femte februari-fonden

1899

Elementarkursfonden

1899

Wilhelmina Hisingers donationsfond

1901

Hedvig Falckens fond

1902

Johan Askolins donationsfond

1903

Wilhelmina Nordströms fond

1904

Theodor Holmströms folkhögskolefond

1904

Västra Nylands musikfond

1904

Viktor Federleys fond

1905

Vaktmästare K.J. Kymlanders fond

1906

Kr. Fr. Forsius fond

1906

A.G. Geitlins fond

1907

Estrild Schildts minne

1907

Janne Söderströms skolfond

1908

Makarna Heikels idrottsfond

1908

Kronofogden B.F. Fröbergs biblioteksfond

1908

Mimmi Kroijerus fond

1909

Emil och Berta Randéns fond

1909

Aug. och Matilda Weckströms fond

1909

Karl Knut Galetskis fond

1909

Olivia Dahls testamente

1910

Robert Ådahls fond

1911

Frans Robert Leschs fond

1911

A.J. Nystedts fond

1911

Adhemar Strengs fond

1912

Karl Emil Tollanders fond

1912

Mathilda Thölgrens fond

1912

Ida Federleys fond

1912

Ivar och Aina Friemans fond

1913

Napoleon Björkströms skolfond

1914

Kollegan A.W.E. Modeens fond

1915

Nikolaj August och Mathilda Maria Turdéns fond

1915

Wilhelm Nyholms fond

1915

Kanslirådet Carl Synnerbergs fond

1916

Alexandra Åhmans fond

1917

Hovrådinnan Augusta Nummelins fond

1918

General G.E. Galindos testamente

1918

Bergsrådet Seth Sohlbergs fond

1919

Minnet Av 1918 års frihetskamp

1919

Otto August Malms donationsfond

1920

General C.O. Meláns biblioteksfond

1920

Familjen Gahmbergs barnträdgårdsfond

1920

Svensk-Finlands musikfond

1920

Ständiga medlemmars fond

1921

Lennart Kihlmans donationsfond

1921

Målarmästare C.A. och hans Hustru Ulrika Charlotta Lindfors testamentsfond

1921

Jordbrukaren Janne Winkvists testamente

1922

Otto Hartmans fond

1922

Florentin Granholms fond

1922

Nordsjö-Botby skoldistrikts fond

1922

Kristinestads kulturfond

1923

Charlotte Askolins fond

1923

Anders Gustaf Sundbergs fond

1923

Carl Alexander Palins fond för Estlands svenskar

1923

Petrus Nordmanns minnesfond

1924

Fredrik och Wini Rosbergs fond

1925

Johan Henrik Eklunds stipendiefond

1926

Aina och E.W. Malmbergs fond

1926

Svensk minnesfond

1926

Karl Theodor Brobergs fond

1926

Svenska småskoleseminariets i Helsingfors bostadsfond

1926

Anna och J.A. Nordströms fond

1927

Karl Gustaf Strandbergs fond

1928

Svenska Dagens skolgåva

1928

Fru Anna Malmqvists fond

1929

Karl Alexander Laurells biblioteksfond

1930

Axel Immanuel Olins fond

1930

Lars Algot Laurents fond

1931

Bröderna Oskar, Karl, Herman, Artur och Hjalmar Waselius fond

1932

Mårten Thors stipendiefond

1932

Alida Skogs minne

1932

Bröderna Antells folkhögskolefond

1933

Svensk hyllningsfond

1934

G.A. Lundenius fond

1934

Evelina och Viktor Spjuts understödsfond

1934

Ax. Tor. Federleys fond

1934

Lilly Wickströms minnesfond

1934

J.F. Skipparis fond

1934

Svenska bildningens vänners i Brahestad fond

1935

Riihimäki svenska folkskolas fond

1935

Ingrid Wasastjernas fond

1935

Selma Wasastjernas fond

1935

Irene Frelanders fond

1936

Anders Edvard Dahls fond

1937

Ernst Mathias Calonius fond

1937

Georg Lauréns fond för kulturändamål i Österbotten

1937

Nanny Widerholms fond

1937

Fil.dr K.J. Hagfors stipendiefond

1937

Axel Stålströms fond

1937

Gustaf Evert och Irene Lovisa Lindbergs minnesfond

1937

Johan Fredrik Timpers fond

1937

Småskolefonden

1937

Tor Carpelans fond

1938

Svenska folkskolans vänners studiefond

1938

Arthur och Aina Alléns fond

1938

Mårten Ingmans fond

1938

Gustaf Victor och Emilia Sofia Nordlunds fond

1938

Frans Palmros fond

1938

Elin Palmros fond

1939

S. Salovius fond

1939

Ane Winqvists fond

1939

Hanna Winqvists fond

1941

Hedvig Palmros fond

1941

Frans Otto och Selma Catarina Blomqvists fond

1941

Gösta och Gertrud Branders Gåva

1942

Henrik Wilhelm Mangströms fond

1942

Nadine von Bonsdorffs minne

1943

Bonden Adolf Adrian Långstedts fond

1943

Johan Sigfrid Rönnbergs fond

1943

Rusthållaren Frans Tennbergs fond

1943

Johan Alfred och Charlotta Wilhelmina Lindebergs fond

1943

Syföreningens utbildningsfond

1944

Fru Maria Lovisa Blanketts gåva

1944

Ida Rosqvists folkhögskolefond

1944

Edvin Cavonius premiegåva

1944

Ellen Emilia Mélarts fond

1945

Runar Meinanders fond

1945

Föreningen Svensk-Finlands Vänners understödsfond

1945

Kamrer Henrik Kåhlmans fond

1945

Konstitutionella arbetarföreningens i Helsingfors bildningsfond

1946

Oskar Johanssons fond

1946

Agnes och Robert Lagus fond

1947

Svenska förbundets fond

1947

Gösta Masalins gåva

1947

Nina Tallbergs fond

1947

Josef och Emma Stenbäcks minnesfond

1947

Alina och Emil Erflunds gåva

1947

Jenny Lesches minne

1948

Elin Bergstadi fond

1948

Aina Lagus fond

1948

Hanna Holmströms fond

1949

Emil Artur Lindroths fond

1949

Systrarna Aina och Alma Nordbergs fond

1949

Elsa Wasastjernas fond

1950

Ellen Stenbäcks fond

1951

Oskar Jakob Less fond

1951

Referendarierådet Karl Modeens fond

1951

Edla och Reinhold Ståhlbergs fond

1951

Gustaf Wiklunds minnesfond

1951

Ruth och Paul G. Wiklunds fond

1951

Selma Lundells fond

1952

Ellen och Hjalmar Waselius fond

1952

Stina Maria Strömbergs minnesfond

1952

Svenska Folkskolans i Lönnhammar fond

1952

Publikationsfonden

1952

Axel Damstens fond

1952

Sanny Johanssons fond

1952

Heinrich Otto Blanketts fond

1952

Anna Sundholms fond

1953

Astrid och Helmer Lindells fond

1953

Hilma Nybergs fond

1954

Einar Pontáns fond

1954

Hertonäs-Degerö svenska småskoleförenings fond

1954

Ester och Artur Heikkiläs fond

1954

Elin Wilhelmssons fond

1954

Nils Källströms fond

1955

Gustil och Artur Nygrens fond

1955

Syskonen Björkells fond

1955

Hugo Ekhammars fond

1956

Gust. Ad. Helsingius minnesfond

1956

Elin och Gertrud Janssons fond

1956

Handlanden K.G. Adolfssons fond

1956

Sigrid Vaenerbergs fond

1957

Martin Wegelius och Richard Faltins fond

1957

Hulda Rosalie Engbergs fond

1958

Eric och Johanne Åkessons fond

1958

Hilding Janssons minnesfond

1958

Wolter Simbergs fond

1958

Nanna Medea Lagus fond

1959

Lärare Arthur Johanssons gåva

1959

Ester och Georg Ströms fond

1959

Anna och Johan Höglunds minnesfond

1960

Arbetets vänners i Wiborg fond

1960

Thure Ertmans fond

1960

Eva och Henrik Kihlmans fond

1960

Gabriella och Evert Ekroths fond

1960

Viks småskolefond

1960

Alfhild och Maria Castréns fond

1961

Aina Sofia Lindbäcks fond

1961

Svenska skolfonden

1961

Nina Nylunds fond

1962

Alice Lindebergs fond

1962

Sofia Lundqvists fond

1962

Lektor Signe Mattssons fond

1962

Mathilda Nordströms fond

1962

Maria och Frans Bruno Gröndahls minnesfond

1962

Märta Engbloms fond

1963

Sottungsby-Westersundom småskoleförenings fond

1963

Ester Adéle Grönlunds fond

1963

Elsa Karlssons och Inga Wiks fond

1963

Ninni och John Dahls gåva

1963

Frans Bruno Gröndahls fond

1964

Hanna Agnisbäcks fond

1964

Ernfrid Grönholms fond

1964

Lars E. Lindfors stipendiefond

1964

Justitierådman Tor Wickströms fond

1964

Ebba Kåhlmans fond

1965

Karin Sandholms fond

1965

Carl Magnus Creutz stipendiefond

1965

Signe och Ane Gyllenbergs fond

1966

Dipl.ing. Paul Thorwalls understödsfond

1966

Auda Schulmans fond

1967

Anna Elisabet Backmans fond

1967

Sigrid och Jacob Kaustells fond

1967

Ellen och Olga Sandholms minne

1967

Rosa Tammelanders minnesfond

1967

Åke och Wivan von Rehausens fond

1968

Svenska brevinstitutets fond

1968

Kyrkoby gamla syförenings fond

1968

Vera Torckells minnesfond

1968

Emil Björkells livräntefond

1968

Ethel och Ragnar Krogius fond

1969

Essi och Boris Lindstedts fond

1969

Mataskärsfonden – Edvin Bergroths donation för nyländska bildningssträvanden

1969

Lärarinnan Maja Holmqvists fond

1969

Läraren Gustaf Knut Backmans fond

1969

Agnes Anderssons fond

1970

Nybro folkskolas i Mörskom fond

1970

Konsul Viktor Hovings fond

1970

Justitierådman Walter Backmans fond

1970

Sylvia Dahlmans fond

1970

Margit och Gösta Cavonius fond

1970

Maria Castréns fond

1971

Valter och Ingrid Nordlings fond

1971

Tandläkare Walborg Cederbergs fond

1971

Ebba och Jaakko Juvas fond

1971

Svenska bildningens vänners i Sockenbacka fond

1971

Harry Waldemar Strömmers fond

1972

Mårten Holmbergs fond

1972

Anna Stenbergs fond

1972

Ernst och Elsa Montells samt Aune Josefssons minnesfond

1972

Maria Renfors fond

1972

Svenska folkskolans vänners jubileumsfond

1973

Gerda Maria Nyholms fond

1973

Signe Böckermans fond

1973

Kasaböle privata svenska folkskolas fond

1973

Signe och Åke Dalbergs fond

1973

Olga och Robert Rostedts fond

1973

Walfrid Juslins minnesfond

1973

Fingal Juslins minnesfond

1973

Solvalla barnträdgårdsfond

1973

Svenska föreningens i Östermyra fond

1973

Ester och Naema Kanzéns fond

1973

Överstelöjtnant Nils Roos fond

1974

Tekla Frostells minnesfond

1974

John Rosbergs och fru Lycka Rosbergs fond

1974

Professor Johannes Cederlöfs fond

1974

Anna och John Holmströms fond

1974

Irene och Rosa Frelanders minnesfond

1975

Eini Henrikssons fond

1975

Johanna Alina Blomqvists fond

1975

Josef Emil Teirs fond

1975

Försäkringsbolaget Svensk-Finlands fond

1975

Lärare Harry Ekholms minnesfond

1976

Folkskollärare Maria Mangs fond

1976

Anna och Oscar Malmbergs minnesfond

1977

Anna-lisa Stenbergs fond

1977

Vivi och Åke Gulins fond

1978

Leif Westerbergs minnesfond

1978

Ebba M. Enboms fond

1978

Roger Lindholms stipendiefond

1978

Dipl.ing. Lennart Bromans fond

1979

Skolföreståndare Georg Helmers fond

1979

Kanslirådet Kaj Snellmans fond

1979

Irene och Halvdan Stenholms fond

1980

Agnes och J.R. Korkmans fond

1980

Edith och Henrik Bergströms fond

1980

Christel och Hilding Westerholms fond

1981

Sofia och Jakob Lundqvists fond

1981

Waldemar och Hjördis Maria Sippels minnesfond

1981

Stig Sige Sippels minnesfond

1981

Sigward W. Sippels fond

1982

Birger Rudolf Wikströms fond

1982

Johan och Sofia Nyqvists fond

1982

Svenska folkskolans vänners 100-årsfond

1982

Eva och Bjarne Takolanders fond

1983

Adéle och Martha Henrikssons fond

1983

Holger Schildts stipendiefond

1983

Professor Anders Myhrmans fond

1984

Gerda Ahlströms minnesfond

1984

Anna och Evert Lindqvists fond

1984

Friherre Bengt Carpelans fond

1985

Brita Cavonius fond

1985

Edit Holmbergs fond

1985

Karin Ströms fond

1985

Birgit och Ivar Ekbergs fond till förmån för finlandssvenskt bildningsarbete

1985

Adèle Ohlströms fond

1985

Signe och Anders Bäcks minnesfond

1985

Dagmar och Oskar Bergenströms minnesfond

1985

Kerstin Inbergs minnesfond

1986

Skolföreståndare Lennart Häggbloms fond

1986

Viktor Öhbergs fond

1987

Dir.cant. Emil Ahlskogs fond

1987

Edit Lindbergs fond

1987

Helmer och Anne-Marie Sippels minnesfond

1987

Agda Maria och Gigge Strandviks fond

1988

Eine Pihls fond

1988

Beda och Felix Kreanders minnesfond

1988

Gunnar Bäcks minnesfond

1988

Astrid och Valter Siemssens fond

1988

Kerttu och Arvid Nymans fond

1988

Hjördis och Hugo Olins fond

1988

Ethel och Birger Marnilas fond

1988

Stipendiefonden Gerkmans kamratskapspris

1988

Ninno och Tage Blåfields fond

1989

Elin och Hans Arppes fond

1989

Ulla och Ragnar Meinanders fond

1989

Ola-Hillevi och Rolf Herlers stipendiefond

1989

Elin och Karl Holmqvists minne

1989

Alfred, Olga och Agda Malmgrens fond

1990

Ilmari och Nanny Kriegs minne

1991

Elna Forsmans stipendiefond

1991

Eugenia Paulus fond för unga finlandssvenska kvinnliga författare

1992

Olof M Janssons fond

1992

Johan Helmer Sandelins och Linnéa Backlunds fond

1992

Kerstin Björklunds minnesfond

1993

Ebba och Ragnar Mannils fond

1993

Svenska studieandelskassans fond

1993

William Magnus Wickbergs fond

1993

Eva Gardbergs fond

1993

Göta och Erik W. Lindroos fond

1993

Edmund Wilhelm Guerillots fond

1994

Elina och Karl Bruhns fond

1994

Östsvensk samling i Grankulla

1994

Ingå Gillets minnesfond

1994

Joel Rundts fond

1994

Jarl Sundborgs minnesfond

1994

Lektorn, filosofie kandidaten Edit Matilda Lindbloms minnesfond

1995

Hembygdsrådet Helmer W:son Bäckmans fond för den svenska saken

1995

Ebba och Gerda Linds fond för den svenska saken

1995

Östen Engströms fond

1995

Paul Hägglunds stipendiefond

1996

Carl Jacob och Nanna Gardbergs fond

1997

Jan-Henrik Björcks fond

1997

Ester och Evert Huldéns minnesfond

1997

Eva och Caj Ehrstedts stipendiefond

1998

Rafael och Viking Collianders fond

1998

Irina Matvejews fond

1998

Karl Erik Karlssons fond

1999

Einar och Rut Wickströms minnesfond

1999

Henry och Ulla Lindfors fond

1999

Kvinnliga teologie studerandes fond

2000

Johan Johnsons fond för kulturverksamhet

2000

Birger och Rakel Berglunds fond

2000

Rolf Grönbloms bildningsfond

2000

Pär Österbergs fond för Barösunds framtid

2001

Vivi Strömsténs minne

2001

Fallåkers fond

2002

Professor Henrik Cederlöfs fond

2002

Marianne Häggströms fond

2002

Paul Janssons fond för främjande av amatörmusiken i Svenskfinland

2002

Professor Jan-Magnus Janssons fond

2002

Dagny och Waldemar Appelgrens fond

2002

Ann-Mari Holmströms fond

2002

Svea Lindström-Siréns och Sven Siréns fond

2002

Matilda och Johan Viktor Siréns fond

2003

Fallåker Teaters fond

2003

Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförenings fond

2003

Lappfjärds folkhögskolas stipendiefond

2003

Undervisningsrådet Nils Göran Engströms fond

2004

Jur.lic. Georg C. Ehrnrooths fond

2004

Professor Göran von Bonsdorffs fond

2004

Björn-Eric Mattssons minnesfond

2004

Ole Gustafssons stipendiefond

2005

Stig och Maire Nyströms fond

2005

Tom Sandströms fond för den finlandssvenska hembygdens framtid

2005

Greta och John Ekholms minnesfond

2005

Bo Fredrikssons minnesfond

2005

Erik och Sylvi Feldts fond

2005

Erik Vilhelm och Else Maria Svarfvars fond

2006

Helena Korvelas fond

2006

Else-Maj Nordströms fond

2006

Håkan Sandströms fond

2006

Föreningen Gabelsbergers fond

2006

Viva och Ragnar Hanssons fond

2007

Svenska folkskolans vänners 125-årsjubileumsfond

2007

Synnöve och Karl-Gunnar Skogbergs fond

2007

Frank Jernströms minnesfond

2008

Maj-Lis, Åke och Maj-Britt Lindströms fond

2008

Svenska kamratförbundet vid statsjärnvägarnas fond

2008

Karl Evert Finnbergs minnesfond

2008

Finlands svenska lokomotivmannafond

2008

Ernst Einar Nylunds fond

2008

Svenska kamratförbundets vid statsjärnvägarnas studiefond

2008

Ina och Emil Wahlroos fond

2008

Svenska kamratförbundets vilohemsfond

2008

Svenska kamratförbundet vid statsjärnvägarnas rf:s hyllningsfond

2008

Pernå kommuns stipendiefond

2008

Kamratförbundet för Östra Nylands folkhögskolas stipendiefond

2008

Kristinestad stads stipendiefond

2008

Fastighetsrådet Henrik Estlanders fond

2008

Inga Tallqvists fond

2008

Anita och Helge Waselius fond

2009

Greta Blomfeldt-Lindroos och Eric Lindroos fond

2009

Stroke och afasifonden

2009

Nils Johan Blomqvists fond

2009

Börje Saxbergs fond

2009

Lovisa svenska köpmannaförenings fond

2009

Arkitekt Marita Wickströms fond

2009

Karl-Edvard och Gunvor Nysténs fond

2010

Tor-Erik Näsmans fond

2013

Ernst Rafael Wesanders fond

2013

Svanhild och Jan-Erik Snells samt Inga Sahrbergs fond

2014

Hedvig Waselius fond

2015

Elsa och Waldemar Riskas fond

2016

Pehr Gustaf Engmans fond

2016

Pirkko och Hans Carlanders fond

2016

Kosti-Ohto Lönnqvists fond

2017

Alf Ståhlbergs fond

2017

Redaktör Gustav Holmströms minne

2017

Svante Lindhs fond

2018

Ulla Birgitta Carpelans minnesfond

2018

Greta och Harry Carpelans fond

2020

Gun Österbergs fond

2023

Svenska blindskolföreningens fond

2023 Bo och Aila Sjöbloms fond
2023 Gunnel Cronwalls fond