89499.jpg

Understödsföreningen valde ny styrelse

26.03.2024 kl. 10:02
Under sitt årsmöte den 26 mars valde Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf ny styrelseordförande, och en ny styrelsemedlem.

Understödsföreningen samlades till årsmöte 26.3 kl. 12 på SFV:s kansli på Annegatan 12 i Helsingfors. Mötet behandlade stadgeenliga årsmötesärenden, godkände räkenskaper och bokslut, och beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Understödsföreningens styrelse beslöt under sitt styrelsemöte i januari 2024 att överföra 40000 euro de insamlade medlemsavgifterna till huvudföreningen, med en önskan att  medlen skulle användas i SFV:s allmänna utdelning. Summan användes i SFV:s allmänna utdelning för följande ändamål: 

Bernt Morelius, som även verkat som föreningens ordförande, kunde inte återväljas på grund av stadgarnas åldersklausul. Årsmötet valde till ny ordförande styrelsemedlemmen Stefan Andersson.  Till ny styrelsemedlem invaldes Stina Heikkilä.