Aktuellt

Allt Nyheter Evenemang

 

SFV-magasinet 1/16 ute

Vet du var Finlands äldsta offentliga bibliotek finns? Svaret hittar du i årets första nummer.
Läs mera »
02.03.2016 kl. 10:23

SFV:s ordförande fick porträtt

Under en ceremoni tisdagen den 23 februari avtäcktes porträttet av SFV:s ordförande Per-Edvin Persson.
Läs mera »
23.02.2016 kl. 12:08

SFV:s mångårige styrelsemedlem Lars Huldén 90 år

Med anledning av SFV:s mångårige styrelsemedlem, hedersmedlem och donator Lars Huldéns 90-årsdag den 5 februari beslöt SFV:s styrelse att hylla jubilaren med en inbetalning på 5000 euro till Ester och Evert Huldéns minnesfond.
Läs mera »
03.02.2016 kl. 13:22

Ansök om SFV:s allmänna bidrag i februari

Ansökningstiden är hela februari (1-29.2.2016). Besluten skickas till alla sökande per e-post i slutet av april.
Läs mera »
01.02.2016 kl. 09:45

Topeliuspriset 2016 till Henrik Othman

Topeliuspriset, det finlandssvenska publicistpriset, gick i år till Henrik Othman, biträdande chefredaktör på Österbottens tidning.
Läs mera »
22.01.2016 kl. 21:30

Redovisa föreningens kurs i KURRE senast 15.1.

Vi börjar behandla kurser som ordnas under 2016 fr.o.m. 18.1.
Läs mera »
12.01.2016 kl. 15:24

De Ungas Akademi övergår till Luckan

Från och med 1.1.2016 övergår verksamheten i De Ungas Akademi från Svenska folkskolans vänner till Luckan.
Läs mera »
11.12.2015 kl. 09:59

Sixten Sandström rektor för SFV:s studiecentral

Pedagogie magister Sixten Sandström (1963) har valts till rektor för SFV:s studiecentral.
Läs mera »
02.11.2015 kl. 10:02

Arvid Mörne-tävlingen 2016

SFV utlyser den skönlitterära tävlingen för ungdomar. Tävlingen står öppen för personer som vid tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år. 2016 års tävling gäller dikter.
Läs mera »
12.10.2015 kl. 10:03

Nu ute: SFV-biografi över Erik Cainberg

SFV fortsätter i år att ge ut sin biografiserie över berömda men kanske bortglömda finlandssvenskar. Av årets två böcker är boken om bildhuggaren Erik Cainberg – som verkade i brytningstiden mellan 1700- och 1800-talen – nästan en detektivhistoria.
Läs mera »
07.10.2015 kl. 10:05

Ny SFV-biografi över Valdemar Nyman

Av årets två SFV-biografier handlar den ena om prästen och författaren Valdemar Nyman, som kom till Finströms församling på Åland på 1930-talet, och bjöd upp församlingsborna och andra till en svindlande dans i tanke, teologi, liv och litteratur.
Läs mera »
07.10.2015 kl. 10:04