67408.jpg

Litteratursamtal i molnet – inspirationsdag om bokcirklar i digital form

27 mars 2019
kl. 9:00 – 15:00
Vasa

Bokcirklar i rymden och på plats - skillnader och likheter

Moa Andersson & Sofia Olausson

Hur cirklar man online? Är det någon skillnad mot att driva fysiska cirklar, och i så fall vilka? Vad finns det för fördelar och nackdelar? Vi pratar cirklar, högt och lågt och exemplifierar med olika typer av cirklar och olika förslag på samarbeten man kan ha.

Moa Andersson och Sofia Olausson är bibliotekarier som jobbar på folkbibliotek i Göteborg. Moa jobbar på Frölunda Kulturhus och Sofia på Göteborgs stadsbibliotek. De har flera års erfarenhet av digitaltalt läsfrämjande arbete och av att driva både digitala och fysiska bokcirklar. Både Moa och Sofia är redaktörer för bokcirklar.se som är Sveriges största digitala plattform för bokcirklar.

Digital bokcirkel - erfarenheter från Järfälla

Linnéa Forslund

Om hur Järfälla bibliotek arbetar med digitalt läsfrämjande och digitala bokcirklar. Linnéa berättar om erfarenheter som gjorts under vägen och ger exempel på praktiska tillvägagångssätt. Lärdomar av succé och misslyckanden.

Linnéa Forslund, bibliotekarie på Järfälla bibliotek i Stockholms län. Har under sina 9 år i branschen till största delen arbetat med läsfrämjande för vuxna. Arbetar för närvarande även med digitalt läsfrämjande via digital bokcirkel och sociala medier.

Digitala bokcirklar inom undervisningen

Jenny Edvardsson

Vad är en digital bokcirkel? Hur kan man arbeta med digitala bokcirklar i undervisningen? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna? I denna föreläsning besvarar Jenny Edvardsson dessa frågor. Hon delar med sig av sina erfarenheter av digitala bokcirklar i undervisningen.

Jenny Edvardsson arbetar som förstelärare i svenska, språkutveckling och digital teknik på Wendesgymnasiet i Kristianstads kommun. Hon har vid flertalet tillfällen prisats för sitt arbete med elever på yrkesprogram. År 2017 tilldelades hon både Tal- och språkpriset och Svenska Akademiens svensklärarpris. Jenny har skrivit flera böcker bland annat Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning (2016) och Digitalisering, literacy och multimodalitet (2018). På bloggen Jenny på Wendes delar hon med sig av sin undervisning. På Facebook driver hon Den digitala bokcirkeln.

Inspirationsdagen vänder sig till bibliotekspersonal och till lärare i modersmål och litteratur, men alla som är intresserade av bokcirklar på nätet är välkomna.

Det kostar inget att delta. Arrangörerna bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. Lunch på egen bekostnad.

Plats: Vasa stadsbibliotek, Biblioteksgatan 13, Vasa

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi

Anmälan senast onsdag 20 mars.

Anmälan

Arrangörer: KulturÖsterbotten / SÖFUK, Svenska folkskolans vänner och Vasa stad