SFV:s historiska porträttgalleri

På SFV-kansliets väggar hänger porträtt på föreningens ordförande och kanslichefer (kanslicheferna kallades tidigare sekreterare). Två långvariga och för SFV:s utveckling viktiga kassörer/skattmästare återfinns också bland porträtten.

I denna virtuella porträttutställning kan du klicka på porträttet och få fram biografisk information om personen, samt information om konstverket.

Tillbaka

Axel Lille
SFV:s första sekreterare
Vilhelm Grefberg
ordförande
Petrus Nordmann
sekr., ordförande
Victor Öhberg
ordförande
Fredrik Rosberg
kassör/skattmästare
Edvard Blomqvist
ordförande
Einar Pontán
sekr., ordförande
John Österholm
skattmästare
Evert Ekroth
sekreterare/kanslichef
Tor Carpelan
ordförande
Runar Meinander
ordförande
Gösta Cavonius
ordförande
Ragnar Mannil
sekreterare/kanslichef
Gunnar Bäck
ordförande
Karl “Kaj” Snellman
ordförande
Carl Jacob Gardberg
ordförande
Christoffer Grönholm
kanslichef
Ann-Mari Häggman
ordförande
Per-Edvin Persson
ordförande