Tor Carpelan

ordförande
1932–43
Beskrivning
född 18.12.1867 Uskela, död 9.3.1960 Helsingfors
Carpelan var styrelsemedlem i SFV 1894–1943. Hans tid som ordförande präglades av kontinuitet. Gösta Cavonius ger honom följande beskrivning i SFV:s historik från 1982: “Att hans personliga initiativ under ordförandeperioden inte var påfallande många eller vittsyftande finner sin förklaring däri att han på andra håll hade så många järn i elden att hans personliga resurser därigenom begränsades”.
Carpelan var universitetstjänsteman och genealog, fil.kand. 1889. Han var fr.o.m. 1898 konsistorieamanuens vid Helsingfors universitet och åren 1902–1935 verksam som universitetssekreterare vid universitetet. Han verkade 1923–52 som riddarhusgenealog och redigerade nio utgåvor av Finlands statskalender 1926–50.

Gerda Qvist. Bronsmedalj Ø 28 cm