Karl “Kaj” Snellman

ordförande
1978–1979
Beskrivning
Snellman, som satt i SFV:s styrelse fr.o.m. 1944, var föreningens viceordförande 1967–78. Om han under lång tid påverkade organisationens utveckling som styrelsemedlem, hann Snellman inte lämna ett stort arv som ordförande då han avled i leukemi 1979. 
Snellman var sekreterare och ombudsman för Svenska folkpartiet i Helsingfors 1937–72, ordförande i SFP:s kretsstyrelse i Nyland och medlem av centralstyrelsen 1944–53. Initiativtagare till tidskriften Medborgarbladet och dess redaktionssekreterare 1943–64.

Ulla Malm. Olja på duk, 56 x 47,5 cm