Ann-Mari Häggman

ordförande
1998–2010
Beskrivning
Häggman var styrelsemedlem i SFV 1976–2010, och den första kvinnan på ordförandeposten, Under Häggmans tid som styrelsemedlem och senare ordförande växte SFV både vad gäller verksamhet och ekonomiska resurser. Aktiviteterna, som tidigare hade varit mer splittrade, inordnades under denna långa tidsperiod i större enheter som Svenska studiecentralen, Institutet för distansstudier och yrkesinstitutet Axxell. En betydelsefull händelse i SFV:s historia som skedde under hennes ordförandeperiod var inrättandet av kulturhuset G18 i Helsingfors 2005 (numera SFV-huset G18).
Häggman är folkmusikforskare och folklorist, fil.dr 1992. Hon blev SFV:s hedersordförande 2010. Häggman var arkivarie vid Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv 1968–85 och dess chef 1992–93. Hon har vidare varit direktor för Finlands svenska folkmusikinstitut i Vasa 1985–91, t.f. professor i folkloristik vid Helsingfors universitet 1993–95 och institutschef för folkmusikinstitutet i Vasa 1996–2008.

Fritz Jakobsson. Olja på duk, 99 x 73 cm