Einar Pontán

sekr., ordförande
1919–25, 1945–58
Beskrivning
Pontán var medlem av SFV:s styrelse 1910–58 och deltog i det utskottsarbete som formade brevkursverksamheten. Under hans tid som sekreterare började också tidskriften Svenskbygden utges (1922) med honom som redaktör. Pontán skrev SFV:s 75-årshistorik (1957) och som ett led i detta utgav han 1959 en bibliografi omspännande åren 1882–1957 över föreningens skrifter samt artiklar som hade ingått i dessa. Utanför SFV-sfären tog han initiativ till grundandet av ett finländskt institut i Rom, som senare förverkligades genom inköpet av renässansvillan Villa Lante.
Pontán var skolman, fil.kand. 1906. Han blev hedersordförande i SFV 1958. Pontán undervisade vid olika läroverk i huvudstaden, längsta tiden i latin och grekiska vid Svenska normallyceum. Han var äldre lektor 1914–45 och överlärare 1945–51. 

Erik Vasström. Olja på duk, 53 x 44 cm