Evert Ekroth

sekreterare/kanslichef
1929–1960
Beskrivning

född 24.10 1890 Nykarleby, död 15.11 1964 Helsingfors
Under Ekroths långa tid som sekreterare upplevde SFV både krigstider, återuppbyggnad och expansion. Brevkursverksamheten utvecklades med nya kurser och elevantalet ökade. Därtill utvecklades språkröret Svenskbygden samt SFV-kalendern, som till följd av de ökade upplagorna blev något av en “folkbok”. SFV satsade också på de s.k. minoritetsskolorna, d.v.s. skolor på orter där svenskan är ett minoritetsspråk. Ekroth var därtill initiativtagare till Finlandssvenskt bibliotek, som utkom i 30 band åren 1959–62 som ett samarbete mellan Holger Schildts förlag och Söderström & C:o. Utanför SFV-sfären gjorde han – själv hängiven körsångare – en långvarig gärning för den finlandssvenska musikrörelsen som sekreterare och senare ordförande i Finlands svenska sång- och musikförbund åren 1929–64. Han introducerade 1938 den s.k. allsången på finlandssvensk mark.
Ekroth var aktiv inom studentlivet och var kurator för Vasa nation 1925–36. Han verkade åren 1918–21 som lärare i tyska och franska i Jakobstad. 

Erik Vasström. Olja på duk, 53 x 44 cm