Axel Lille

SFV:s första sekreterare
1882
Beskrivning

När Lille tillträdde som SFV:s första sekreterare var rörelsen nygrundad, men aktiv i att växa vidare. Grunderna för arbetet i bygga upp ett nätverk av ombud för föreningen var lagd och inleddes. 
Lille var som politiker och tidningsman en tongivande gestalt inom den finlandssvenska samlingsrörelsen, som växte fram under senare delen av 1800–talet. Han vidareutvecklade A.O. Freudenthals urprungligen akademiska finlandssvenska samlingsrörelse och gjorde den känd och rotad bland den breda allmänheten. Han tillskyndade också bildandet av Svenska folkpartiet 1906.

Frans Ahlstedt. Pastell på Parisienne-papper, 54 x 46 cm