Per-Edvin Persson

ordförande
2010–2016
Beskrivning
Persson blev medlem av SFV:s styrelse 1989. SFV utvecklades under hans ordförandetid till en modern kunskapsorganisation inom den fria bildningen, som tog de moderna kommunikationsmedlen i bruk. Flera framgångsrika profileringar fördes vidare, som stödet till minoritetsskolor och till lärare i svenska i finska skolor. Mot bakgrund av sämre ekonomiska tider uppstod behovet att se över SFV:s egen verksamhet i syftet att göra den ekonomiskt hållbar, vilket genomfördes. Under hans period ifrågasattes åter betingelserna för språk, utbildning och kultur på svenska i Finland, vilket än en gång lyfte fram de stora, centrala frågorna i föreningens verksamhet. 
Persson är limnolog, agr.o.forstdr 1981. Persson var 1987–91 vetenskaplig direktör vid Finlands vetenskapscenter Heureka i Vanda och centrets direktör 1991–2013. Han har varit aktiv i många nationella och internationella miljö- och vetenskapsorganisationer, bl.a. som ordförande för Progressiva vetenskapsförbundet 1989–91 och Association of Science–Technology Centers 2004–05.

Riggert Munsterhjelm. Olja på duk, 46,5 x 39,5 cm