SFV:s pris, medaljer och vistelsestipendier  2024

 

Folkbildningspriset 15 000 euro: Pär Stenbäck


Kulturpriset 15 000 euro: Ellips förlag


Brobyggarpriset 10 000 euro: Tiina Lymi


Folkbildningsmedaljen och
Hagforsmedaljen


Svensklärarpriset


Vistelsestipendier


Hur väljs de som får SFV:s utmärkelser?

Allmänheten har möjlighet att när som helst under året tipsa SFV om pris- och medaljmottagare via ett webbformulär. En priskommitté bearbetar förslagen, och ger därefter förslag på pris- och medaljmottagrna till SFV:s styrelse. Svensklärarna i Finland rf ger förslag på mottagare av Svensklärarprisen

Vistelsestipendierna och Skrivarstipendium för lärare ansöker man om i december. 

SFV:s styrelse fattar det slutgiltiga beslutet om samtliga mottagare.