SFV främjar utbildning, kultur och fri bildning
på svenska i Finland. Vi jobbar för att dessa sektorer får större kraft och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre. Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsmottagare bygger vi ett rikare och mer tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll.

Hur jobbar vi?

Beskrivning

Vi jobbar för att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden.

Läs mer

Beskrivning

Vi verkar för en bärkraftig finlandssvensk kultur som engagerar och inspirerar.

Läs mer

Beskrivning

Vi jobbar för en tidsenlig och relevant fri bildning som stärker individer och berikar samhället.

Läs mer

Beskrivning

Vi verkar för ett vitalt föreningsliv som stärker identiteten och demokratin, och gynnar ett aktivt medborgarskap.

Läs mer

Bridge of Song - En bro av sång, dubbel världspremiär

26.11.2018 i G18, Georgsgatan 16, Helsingfors kl 19 - i samarbete med SFV
Läs mera »

Enkla och gratis webbverktyg

21 november 2018
kl. 18-20:30
Helsingfors
Läs mera »

Inspiration till föreningsengagemang

21 november 2018
kl. 13:00 - 15:30
Åbo
Läs mera »