88875.jpg

Forskning: BRAVO! fyller en lucka i grundskolans musikundervisning

05.02.2024 kl. 05:38
Grundskolans läromedel i musik matchar inte målsättningarna i den moderna läroplanen. En färsk pro gradu-avhandling vid Helsingfors universitet visar att SFV:s satsning BRAVO! är till nytta för lärare. Materialet upplevs som genomtänkt och välfungerande. 

Text: Sebastian Dahltröm

– Läroplanen ställer breda krav på grundskolans musikundervisning. Det kan vara svårt för en enskild lärare att veta om man lyckats uppnå det som förväntas. Samtidigt är läromedlen inte anpassade enligt de moderna kraven. 

Det säger Hector Köhler. Han har i sin färska pro gradu-avhandling undersökt BRAVO!-materialet. Nätverket BRAVO! är SFV:s nya satsning för att stötta lärare som undervisar i musik och bildkonst i årskurserna 1–6. 

– BRAVO! fyller en lucka. Materialet ger lärarna hjälp i att utforma musiklektionerna, och erbjuder nya idéer för att bredda musikundervisningen så att den ska motsvara förväntningarna i läroplanen, säger Köhler. 

Den övergripande målsättningen med BRAVO! är att stärka konstämnenas position och ge eleverna möjlighet att skapa ett intresse för konst och kultur redan i en tidig ålder. Just nu riktar sig nätverket till grundskolans lägre klasser, men i ett senare skede kommer också de högre klasserna och gymnasierna att tas med i projektet. 

De var väldigt positiva till materialet och tacksamma för de nya idéer för undervisningen som materialet erbjuder.

Lärarna nöjda – tryggt att förlita sig på proffsigt material

 

Hector Köhler, som i sin pro gradu-avhandling har fokuserat på musikundervisningen, säger att de lärare han intervjuat har varit nöjda med BRAVO!-materialet. 

– De var väldigt positiva till materialet och tacksamma för de nya idéer för undervisningen som materialet erbjuder. 

Lärarna upplevde en trygghet i att materialet var genomtänkt utformat och testat av proffs, och att det motsvarade kraven i den moderna läroplanen.

– Att själv som lärare googla och skapa sitt eget undervisningsmaterial kan vara tidskrävande, samtidigt som det kan vara svårt att veta vad som fungerar i praktiken. Med BRAVO! upplever lärarna att de får ett genomtänkt och välplanerat material. 

Utrymme för frihet trots tydliga ramar

 

Hector Köhlers forskning visar att BRAVO!-materialet är tillräckligt tydligt för att enkelt kunna inkorporeras i undervisningen. Samtidigt upplevde lärarna att materialet ändå lämnade tillräcklig frihet för tolkning så att lektionen kunde utformas och anpassas enligt den individuella elevgruppens behov. 

Hector Köhler, som under sin forskningsprocess både intervjuade klasslärare och följde med de lektioner där de undervisade i musik, säger att behovet att anpassa materialet tidsmässigt kunde behövas. 

– Jag fick följa med mycket av det praktiska arbetet i klassrummen. Även om den pedagogiska metoden fungerar bra kan olika utmaningar ändå uppstå i olika skolor som exempelvis har med klassrumsstorlek eller tillgången på musikinstrument att göra.

BRAVO! erbjuder lärarna något nytt och nyttigt. De lärare som Hector Köhler har intervjuat för sin pro gradu-avhandling ser stor nytta med det BRAVO!-material som SFV erbjuder.

Materialet till nytta både för klasslärare och ämneslärare

 

Enligt Hector Köhler kan klasslärare ha den största nyttan av BRAVO!-materialet.

– I många skolor är klasslärare med en specialkompetens inom musik eftertraktade. Men jag tror att även ämneslärare kan ha stor nytta av de pedagogiska idéer som presenteras.

Hector Köhler arbetar för närvarande som vikarierande klasslärare för klass 1 i Drumsö lågstadieskola. För tillfället undervisar han inte i musik, men i framtiden kommer han att själv också utnyttja BRAVO!-materialet i sin egen undervisning. 

– Absolut, det kommer jag att göra. Och BRAVO! erbjuder ju också samma slags stöd inom bildkonst, så det är något jag också kommer att använda mig av. 

Till BRAVOS!s webbplats