88377.jpg

Mimosel stärker både kroppen och minnet

27.12.2023 kl. 04:02
Ju äldre man blir desto viktigare är det att ta hand om både kropp och minne, speciellt om man dessutom har en synnedsättning. För Margit Hemgård och hennes vänner är Mimoselgruppen också ett välkommet avbrott i vardagen.

Text & bild: Sonja Finholm

En efter en kommer de in och sätter sig kring bordet. Det är kramar och glada miner och det dröjer inte länge innan alla pratar i mun på varandra. Mimoselledare Sol-Britt Björkgren får klinga i ett glas för att få uppmärksamhet. 

– Vi börjar med att sjunga ett par sånger så att vi kommer igång, säger hon och tar fram allsångshäftet. 

Margit Hemgård och Agneta Lind sjunger med i allsången.

Mimoselgruppen är en del av verksamheten vid den lokala synskadeföreningen i Jakobstad. Gruppen träffas varannan torsdag vid verksamhetscentret Fyren, där träffarna hållits regelbundet sedan 2007. Sol-Britt Björkgren är den fjärde ledaren i ordningen. 

– Jag har en väninna som är synskadad och har därför tidigare varit aktiv inom taltidningsföreningen, så länge vi ännu läste in tidningen manuellt. Numera finns det ju robotar som sköter det arbetet. Jag ville gärna fortsätta hjälpa till och när Mimoselgruppen behövde en ny ledare tackade jag ja. 

Inför varje träff planerar Sol-Britt veckans program. Utöver allsången brukar hon leda sittgymnastik, ha muntliga korsord och högläsning. 

En grupp älde damer står runt ett mötesbord och har lyft en arm i luften i en gymnastisk rörelse.

Gymnastiken är en viktig del i Mimoselmodellen.

Mimosel är en modell för minne och motion för seniorer, framtagen av Folkhälsan. Det är också Folkhälsan som administrerar verksamheten, i samarbete med lokala föreningar. På vissa håll kallas verksamheten aktivt seniorliv eller trivselcaféer. Sol-Britt Björkgren har ett idéhäfte med tips på aktiviteter som hon använder flitigt, men hon brukar också fundera ut egna program, som till exempel det muntliga korsordet. 

Sol-Britt Björkgren ler mot kameran och håller upp en bok.

Sol-Britt Björkgren läser varje gång ett stycke ur en bok, gärna skriven av en lokal författare.

– Nu letar jag efter ett ord på nio bokstäver som beskriver en person som är lite rund, säger hon. 

Deltagarna funderar, men först när de får veta att ordet börjar på K kommer någon på lösningen: korpulent. Det andra ordet är en synonym till återlämna, också det med nio bokstäver. Här kommer svaret snabbt: returnera

– Korsordet är bra. Det är inte alltid jag kommer på vilket ord hon är ute efter utan får fundera ett bra tag, och ibland lär man sig till och med nya ord, säger Marita Nybacka. 

En annan bra minneslek är att komma på namn eller saker med olika givna begynnelsebokstäver. Turen går bordet runt, och ifall det är någon som inte har ett svar hjälper bordsgrannen till. 

– Övningarna ska vara lagom utmanande, men inte heller för svåra, säger Sol-Britt Björkgren. 

Ann-Sofie Grankulla är verksamhetsledare för synskadeföreningen och har varit med ända sedan Mimoselverksamheten startade inom föreningen. 

– Vi har under årens lopp sett hur viktiga de här träffarna är. Medelåldern bland personer med synnedsättning är hög, och många av dem är ensamma. För några år sedan hade vi en dam som berättade att Mimoselgruppen var den enda sociala kontakten hon hade utanför hemmet. Även innehållet är viktigt, genom att träna minnet och hålla igång fysiskt tar du hand om din egen hälsa. 

Margit Hemgård, Marita Nybacka och de andra håller med om att det är viktigt att aktivera både hjärnan och kroppen, men enligt dem är det ändå den sociala biten som är viktigast.

Synskadeföreningens verksamhetsledare Ann-Sofie Grankulla serverar kaffe åt Anna Segervall.

Serveringen uppskattas under träffarna. Här är det synskadeföreningens verksamhetsledare Ann-Sofie Grankulla som serverar kaffe åt Anna Segervall.

– Här får man vara som man är. Många av oss har blivit goda vänner och vi kan skratta och prata om allt. Det är också skönt att få umgås med andra som lider av samma utmaningar som en själv, alltså har en synnedsättning, säger Margit Hemgård. 

När kaffet är slut får deltagarna ännu en sista utmaning. 

– Det närmar sig jultider och nästa gång tänkte jag att vi alla kan dela med oss av varsin juldikt. Om det finns någon som inte vill läsa högt, så hjälps vi åt, säger Sol-Britt Björkgren. 

I samarbete med SFV:s studiecentral. Mimoselgruppen är en kurs som genomförs i samarbete med SFV:s studiecentral. Det innebär att Folkhälsan anmäler kursen till Studiecentralen innan kursen börjar, och redovisar den efter att den är avslutad för att få statsbidrag. 

– Den fria bildningen och SFV:s studiecentral ger föreningar möjlighet att förverkliga verksamhet som är bildande och som utgår från behov, det kan vara lokala och målgruppsspecifika såsom Mimoselgruppen, berättar Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral. 

– I Mimoselgruppen får synskadade mötas och får ta del av verksamhet och innehåll som stärker det fysiska, kognitiva och psykiska välmåendet. Deltagarna får möta människor med liknande utmaningar och behov. Dessutom fyller verksamheten många funktioner utöver den inlärning som sker – deltagarna blir också del av ett sammanhang. Det minskar förhoppningsvis ensamhet och utanförskap. 
 


Mimosel

  • Hälsofrämjande verksamhet för äldre. Innehåller bland annat samvaro, diskussion, balans, minnesträning, rörelseglädje samt information om hörsel- och synnedsättning.
  • Ordnas ofta i samarbete med lokala föreningar, i Jakobstad är det föreningen Norra Öster­bottens Svenska Synskadade som är värd för träffarna.
  • Namnet Mimosel står för minne, motion och hörsel. I dag används också begreppet Aktivt seniorliv.
  • Modellen har tagits fram av Folkhälsan.