84358.jpg

Film i undervisningen genom Filmkamraten

05.12.2022 kl. 15:35
Att under trygga förhållanden dyka in i filmens värld är identitetsstärkande och ett tillfälle att bekanta sig med andra kulturer. Filmkamraten erbjuder finlandssvenska skolelever möjligheten till film i skolan.

Filmkamratens koncept är enkelt, vi erbjuder skolorna paket som innehåller en film och ett till filmen tillhörande pedagogiskt material, berättar Mikaela Westerlund, filmsekreterare för Nyland i föreningen Finlandssvenskt filmcentrum. Det enda skolan, oftast läraren, behöver göra är att registrera sig på Filmkamratens webbsida och efter det är alla våra filmer tillgängliga för klassen.

Det pedagogiska materialet är en separat film som handlar om filmens innehåll, teman och frågeställningar. I det pedagogiska materialet ställer en "filmkamrat" också frågor riktade till eleverna, det enda läraren behöver göra att trycka på paus och leda den diskus­sion som uppstår. I Filmkamratens utbud ingår just nu sju filmer, av dessa filmer är två finlandssvenska: Iris (2011) och Lärjungen (2013). Filmkamraten har tilldelats ett ekonomiskt bidrag om 20 000 euro av SFV.
– Bidraget innebär att vi kan fortsätta vår verksamhet och bredda vårt utbud, säger Westerlund. För pengarna kan vi få rättigheter att visa nya filmer och förlänga rätten att visa de filmer vi redan har. Vi kan också göra pedagogiskt material till de nya filmerna.  

Barns och ungas rätt till film

– Det är så oerhört tacksamt att bearbeta olika frågor via film, säger Westerlund. I finskspråkiga skolor arbetar man rätt mycket just med film som utgångspunkt. Finskspråkiga elever ser mer filmer än finlandssvenska elever, det ordnas work­shops om filmer och eleverna får göra egna filmer. Samma rätt till film ska också de finlandssvenska barnen och ungdomarna ha.
Filmkamraten erbjuder finlandssvenska, svenskspråkiga och nordiska titlar – både sådana som inte nått ut till stora tittarskaror men även till exempel filmerna om LasseMaja och om Sune.

– Det är viktigt att filmerna vi väljer är av hög kvalitet och vettiga att visas i skolan, säger Westerlund. En förutsättning för att vi ska ta in en film i vårt utbud är att det ska gå att göra ett tilläggsmaterial som fungerar pedagogiskt.
Den respons Filmkamraten får av lärarna är positiv. Eleverna tycker om att se på film och paketet som Film­kamraten erbjuder är lätt att använda. Lärare anser att det pedagogiska materi­alet är på rätt nivå och fungerar bra i klassen. Westerlund ser att vissa filmer visas om och om igen av lärare.
– Vi har en film, Cloudboy (2017), som utspelar sig i Sápmi och handlar om olika familjekonstellationer och utanförskap, den ses väldigt ofta.
För skolorna är både filmerna och det pedagogiska materialet gratis, det pedagogiska materialet finns på webben och en del av filmerna får streamas i skolorna.
– Samarbeten som det med Skolornas filmvecka är för tillfället bästa sättet att sprida information om Filmkamraten.

Filmens framtid i skolan

Mikaela Westerlund tillträder i början av februari som verksamhetsledare för Finlandssvenskt filmcentrum och har tankar på hur också Filmkamraten med hjälp av SFV:s stöd kan utveckla verksamheten.
– Jag hoppas att Filmkamraten i framtiden ska vara en självklar och etablerad del av undervisningen i de finlandssvenska skolorna. Att det praktiska ska gå att ordna på lite lättare sätt, det att vi ännu i vissa fall måste skicka DVD:n per post känns inte så väldigt modernt. Jag skulle gärna se att skolorna hade möjlighet att välja filmer direkt ur vårt utbud för att streama dem i klasserna och också ibland välja att se dem i en biosalong.

Också för finlandssvenska barn och unga kan filmer fylla en viktig funktion i fråga om den egna identiteten och kulturen. I och med att utbudet av finlandssvenska spelfilmer för en yngre publik är rätt litet vill Filmkamraten nå ut till så många som möjligt och också visa filmer som har några år på nacken.
– Det är så viktigt att finlandssvenska barn och unga får se något som de uppfattar speglar deras eget liv och vardag, säger Westerlund. ■

Filmkamraten

• Finlandssvenskt filmcentrum grundades år 1989
• Föreningen verkar för aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland
• Finns på tre orter: Helsingfors, Vasa och Åbo
• Filmkamratens verksamhet inleddes år 2013
• SFV:s bidrag till Filmkamratens verksamhet: 20 000 euro.
• För mer information: www.filmcentrum.fi och  www.filmkamraten.fi

Filmkamraten • Med hjälp av vännerna

SFV:s mål: Ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur genom kulturupplevelser för barn och unga med koppling till lärprocesser.
Beviljat ändamål: Filmpedagogisk webbtjänst för svenskspråkiga elever
Bidragsmottagare: Finlandssvenskt filmcentrum rf
Beviljat belopp: 20 000 euro
Tidsperiod: 1–12.2023
Förväntat resultat: Att göra det lättare, mer attraktivt och givande för både lärare och elever att arbeta med filmpedagogik.