SFV:s pris, medaljer och vistelsestipendier  2022

 

Folkbildningspriset
15 000 euro

Mirjam Kalland


Kulturpriset
15 000 euro

Kajsa Dahlbäck


Brobyggarpriset
10 000 euro

Jaan Siitonen


Folkbildningsmedaljen och
Hagforsmedaljen


Svensklärarprisen


SFV:s vistelsestipendier


Hur väljs de som får SFV:s utmärkelser?

Allmänheten har möjlighet att när som helst under året tipsa SFV om pris- och medaljmottagare via ett webbformulär. En priskommitté bearbetar förslagen, och ger därefter förslag på pris- och medaljmottagrna till SFV:s styrelse. 

Svensklärarna i Finland rf ger förslag på mottagare av Svensklärarprisen

Vistelsestipendierna och Skrivarstipendium för lärare ansöker man om i december. 

SFV:s styrelse fattar det slutgiltiga beslutet om samtliga mottagare.