Beviljade bidrag 1-6/2021

Löpande - listan uppdateras längs med året

Fri bildning

179 800

Bildning som ligger i tiden

92 800

Fria bildningen och föreningslivet når fler

86 000

Professionella organisationer

1 000

Kultur och bibliotek

156 300

Bärkraftiga modeller för långsiktig kulturverksamhet

146 300

Kompetensutbyte mellan kulturinstitutioner

10 000

Utbildning

239 087

En verksamhetskultur som främjar jämlikhet och nytänkande

160 954

Högklassig språkpedagogik och språkmedvetenhet

74 000

Studentstipendium i svenska som främmande språk

5 000

Återtagning från tidigare år

-867

Bidrag för bestämt ändamål från SFV:s donationsfonder

78 660

Tävlingar och utmärkelser

106 500

Tävlingar

10 000

Medalj

25 000

Pris

71 500

Totalt

760 347

Bidragen i detalj (pdf)