Beviljade bidrag hittills 2021

Löpande - listan uppdateras längs med året

Beviljade bidrag hittills år 2021

133 200

 

 

Fri bildning

84 900

Bildning som ligger i tiden

35 400

Fria bildningen och föreningslivet når fler

49 500

Kultur och bibliotek

34 800

Bärkraftiga modeller för långsiktig kulturverksamhet

34 800

Utbildning

13 500

jämlik, kreativ verksamhet

10 000

språkped.& medvetenhet

3 500

Bidragen i detalj (pdf)