SFV:s utdelning 2020

Löpande utdelning - listan uppdateras kvartalsvis

TOTALT

247 775

Fri bildning

69 300

Bildning i tiden

12 500

Finlandssvenskt samarbetsforum rf

7 500

För att fortsätta arbeta för konstruktiv tvåspråkighet och stärkandet av det svenska i vårt land..

 

Korsholms kommun

2 000

Ett "Världsarvslekland" för barn och andra leklystna byggs tillfälligt i Världsarvsportens galleri, Arte Mare som ägs av Korsholms kommun.

Regnbågsfyren rf

3 000

Regnbågsfyrens hbtqia-certifiering är ett utbildningspaket vars syfte är att skapa mer öppna och inkluderande arbetsplatser genom att synliggöra arbetsplatskulturer, identifiera eventuella diskriminerande normer och utarbeta en handlingsplan med konkreta åtgärder. Fokus för certifieringen är hbtqia-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtqia-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör även andra diskrimineringsgrunder och hur normer samverkar.

Fria bildningen når fler

56 800

Finlands Svenska Idrott r.f.

10 000

Projektet omfattar utbildning av föreningsaktiva, modeller för hur föräldrar kan komma med i sina barns idrotts- och motionsverksamhet, utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna och sänka tröskeln för att komma med i en idrottsförening.

Kristinestads stad

6 000

MGP start-up är ett låtskrivarläger för ungdomar i årskurs 7-8 som ordnas för andra gången inom ramen för Melodi Grand Prix i Finland (MGP). Genom att delta i lägret får man hjälp, tips och idéer av proffsmusiker för att göra bra låtar.

KSF Media

40 000

HBL junior är ett nyhetsmagasin på svenska för barn i ålder 8-13 år. Ansökan är för uppstartsåret 2020 men notera att projektet därefter pågår i tre år. Finansiering i samarbete med de Finlandsvenska fonderna enligt diskussion

Svenska sällskapet i Jyväskylä rf

800

Svenska sällskapet i Jyväskylä ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2020 för att kunna ordna svenskspråkig verksamhet i Jyväskylä med omnejd.

Kultur och bibliotek

63 100

Bärkraftiga modeller

62 100

Borgå stad

2 500

Barnlitteraturfestivalen Sana-Ord ordnas av Borgå stadsbibliotek tillsammans med biblioteken i Sibbo och Lovisa samt kulturhusen Grand i Borgå och Lilla Villan i Sibbo. Östnyland har inte tidigare haft en egen litteraturfestival. Målet är att också i den här regionen lyfta fram berättelserna och det skriva ordet och ge barn och unga tillsammans med sina klasser eller sina familjer en möjlighet till unika författarmöten och kulturupplevelser.

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning

1 000

Estlandssvenskarnas fjärde sångfest och tredje dansfest som efter det påtvingade uppehållet undetr sovjettiden äger rum vart tredje år i Hapsal. Denna gången skall evenemanget äga rum i Hapsals kursal. Det är en verklig traditionens makt att det varje gång samlas 300 - 500 sångare och dansare. Det är som vanligt deltagare från Estland, Finland och Sverige, man får lyssna till sånger på både estniska och svenska, och man dansar danser från svenskbygden.

Föreningen Grani Big Band rf

700

Föreningen Grani Big Band upprätthåller ett storband (18 medlemmar) som spelar traditionell jazzmusik för denna typ av orkester. Med anknytning till det planerar orkestern varje år en konsertserie tillsammans med någon professionell artist i svenska Nyland som produceras av föreningen och som därmed bär den ekonomiska risken för genomförandet.

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs

5 000

För att kunna erbjuda professionell kultur för barn och unga i form av konserter, teater och andra egna evenemang. Kulturhuset månar speciellt om barn och ungdomars rätt till kultur nära hem och skola, och har kontinuerligt olika projekt som siktar även på att involvera barn och ungdomar i olika former av kulturell aktivitet. En mångårig satsning på målgruppen har lett till en egen ungdomsgrupp, som ordnar egna evenemang med stöd av husets personal.

Föreningen Luckan r.f.

17 000

För att driva finlandssvenska litteratur- och musikevenemang i Helsingfors.

 

Musik vid havet rf

4 000

Kammarmusikfestivalen Musik vid havet 2020 arrangeras 12.-14.6.2020 i Ingå och är tre dagar lång med 6 konserter. Musik vid havets tema år 2020 är ”Vågornas lek”. Programmet sammanställs av föreningens konstnärliga ledare, violinisten och kapellmästaren Jan Söderblom, i samråd med styrelsen. Festivalen marknadsförs huvudsakligen i huvudstadsregionen och västra Nyland. För förverkligandet står ett stort antal frivilliga funktionärer.

Nykarleby Damkör

700

Vi vill ha en konsert tillsammans med Oravais blåsorkester. Det skall bli en konsert som det svänger om, lite jassbetonat och Sydamerikanska tongångar. Vi vill visa en annan sorts damkörsimage, dels för att själva få en skön upplevelse och lära oss ett friare scenuttryck, men också att ge publiken en överraskande upplevelse. Vi önskar locka fler yngre sångare med i kören.

Nykarleby museiförening rf

2 000

Nykarleby museiförening rf ansöker bidrag för ett gästabud på Nykarleby museums gård 15.8.2020 program i Nykarleby stads 400-årsjubileum. Trubadur Håkan Streng o Juthbacka Teater är samarbetspartner.Manus har tidigare uppförts under museets invigning 1953 och är skrivet av skådespelaren Josef Herler som också var eldsjälen till Nykarleby museum.Håkan Streng skriver musiken till manuset som handlar om Nykarlebys grundläggning .Jutb Teat är aktörer o fortsätter med händelser i stadens historia .

Pressarkivföreningen rf.

13 200

Föreningen upprätthåller ett pressarkiv med artiklar ur finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter och därtill hörande kundtjänst.

Underverkstaden rf

8 000

Underverkstaden är en barnlitteratur och -kulturförening som lyfter fram främst finlandssvensk välskriven och -illustrerad barnlitteratur.

Åbolands Litteraturförening

8 000

för att skapa en litterär karta över det litterära fältet i Åboland. Samt genomföra författarbesök och skrivarverkstäder i de åboländska skolorna.

Internationellt utbyte

1 000

Singsby Sångkör rf.

1 000

Singsby Sångkör firar år 2020 sin 95-åriga verksamhet med en påskfest i Singsby, deltar i en körfestival i Verona och en körträff i Tallinn samt arrangerar en schlagerfestival i Korsholm.

Utbildning

115 375

jämlik, kreativ verksamhet

33 775

Kannaksen lukio

4 000

Vi ska åka till Stockholm med 27 studerande den 5.-8.5. 2020. Syftet är att främja språk- och kulturkännedom hos finskspråkiga gymnasister. Vi ska besöka Gripsholmsskolan i Mariefred. Vi kommer att samarbeta med Finlandsinstitutet i Stockholm och arrangera olika aktiviteter i Stockholm för studerandena (intervjuer och stadsorientering). Vi vill också förstärka den "Jag som nordbo"-identiteten hos våra studerande.

Strandberg, Daniela

14 000

En öppen hemsida på nätet där elever (oberoende ålder) och deras vårdnadshavare kan ta del av enligt forskarna de bästa studieteknikerna. Där får de även stöd för lärandet som anknyter till läroplan (åk 1-2) och fördjupningar för dem som är i behov av utmaningar. Materialet på hemsidan skall i huvudsak vara i videoformat - korta, enkla och motiverande filmsnuttar som hjälper barnen att utvecklas, att nå sin potential, lyckas och hjälper till att bygga en positiv självkänsla.

Suomen United World Colleges-yhdistys ry

14 525

För två-årigt stipendium för utlandsstudier

 

Åbo Stad

1 250

I mitt arbete som digimentor skulle jag vilja fördjupa det arbete jag gör med möjlighet till mera fysiskt påtaglig programmering och naturvetenskap. Lego Educations har skapat ett lättillgängligt material för såväl grundläggande naturvetenskaplig förståelse som programmering av deras egna produkter. Min idé är att skapa en resursbank för Åbo stads svenskspråkiga förskolor och daghem med material för att stimulera det vetenskapliga tänkandet.

språkped.& medvetenhet

81 600

Barnhemsföreningen i Gamla Karleby r.f.

3 000

Projektet är tilltänkt för anläggande av ett eget bibliotek med svenskspråkig barnlitteratur för barn i åldern 1-5 år på Daghemmet Trivselvrån i Karleby. För projektet behövs dels mera varierande barnlitteratur på svenska dels ny digitaliserad material för att öka barnens, i synnerhet pojkarnas, intresse och motivation för det svenska språket och litteratur i en stad som är alltmer finskspråkig. Förutom material behövs lösöre passande bibliotek.

Hommas daghem

400

Projektet går ut på att vi arbetar med finlandssvenska böcker och författare under en längre tid. Vi kommer att köpa in finlandssvenska böcker till varje grupp (det finns 6 barngrupper sammanlagt). Vi har också planerat att bjuda in en finlandssvensk författare till småbarnspedagogiken/förskolan som barnen får träffa och i planerna är också att författaren läser ett av sina egna verk för barnen.

Kuokkala svenska skola / Mia Domars-Aho

1 500

Studieresa till Stockholm i april med Kuokkala svenska skolas 12 högstadieelever och 2 lärare. Bekanta oss med sevärdheter i Stockholm och eventuellt besöka Sverigefinska skolan. Vi är en språköskola som fungerar på svenska i det i övrigt finskspråkiga Jyväskylä. Eleverna kommer sällan i kontakt med det svenska språket i sin vardag utanför skolan. Vi hoppas att resan ska öka förståelsen av goda kunskaper i svenska i Norden och få eleverna att känna större samhörighet med den svenska kulturen.

Lukulaukku oy

18 000

Läsväskan är en redan etablerad lärmiljö som används av alla skolelever i Pargas. Läsväskan-teamet håller som bäst på att jobba fram en ny Läsväska som skall kunna användas gratis av alla skolor och daghem i Svenskfinland. Detta eftersom det finns ett skriande behov av nytänk inom läsundervisningen. Läsväskan-teamet har under tre års tid föreläst om Läsväskan runtom i Svenskfinland och det finns en lång väntelista på skolor och kommuner som vill ta i bruk Läsväskan från och med hösten 2020.

Suomen ruotsinopettajat ry - Svensklärarna i Finland rf

2 500

Vi ansöker 2 500 euro för följande tävlingar: Uppsatstävling för gymnasister på årskurs 2 som ordnas i februari 2020 för att uppmuntra till språkstudier före abiturientåret. Uppsatstävling för grundskoleelever på årskurs 6 och 9 samt språkbadelever som ordnas i februari-mars 2020.

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf

30 000

DEN FINLANDSSVENSKA SKRIVPEDAGOGEN, allfinlandssvenskt projekt i skrivpedagogik med fokus på verksamhetsnära kompetensutveckling och kollegialt lärande för lärare på alla stadier och i alla ämnen. Initialt gör Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) ansökan för ett år (2020-2021), tanken är att projektet blir treårigt (2020-23).

Sydkustens landskapsförbund r.f.

25 000

Läsambassadörerna anställdes 1.8.2019. Styrgruppen sammanträder regelbundet och konkretiserar uppdraget tillsammans med dem. Terminsvisa verksamhetsplaner uppgörs. Kontakt till det befintliga nätverket samt övriga centrala aktörer såsom rådgivningsperson

Åbo Stad

1 200

Studieresa till Stockholm den 27 -30 april 2020. Med 20 gymnasister med A-svenska besöker vi gymnasiet Norra Real i Stockholm och deltar i undervisningen under en dag. Dessutom bekantar vi oss med målarkonst i Waldemarsudde där vi har en bildanalys. Nordiska museet och Nationalmuseet ska vi också till. I Stockholm cyklar vi runt och bor på vandrarhemmet af Chapman. Två lärare deltar. Eleverna har möjlighet att använda sina språkkunskaper i praktiken. Mål: förstärka svenskans ställning!