SFV:s tidigare pris- och medaljmottagare

Sorteringen är alfabetisk enligt efternamn. Du kan också ladda ner en Excel-fil.
I listan ingår inte Topeliuspriset (Publicistpriset) och svensklärarprisen, som nomineras separat från SFV:s decembernomineringar. 

Efternamn

Förnamn

PRIS/MEDALJ

År

Titel

Ort

Info

Adolfsson

Marie-Louise

Folkbildningsmedaljen

1998

fil.mag

Helsingfors


Adolfsson

Rolf

Folkbildningsmedaljen

1998

försäkringsdirektör

Lovisa


Ahlbeck

Rafael

Folkbildningsmedaljen

1970

lektor

Nykarleby


Ahlbäck

Olav

Hagforsmedaljen

1983

professor

Malax


Ahlfors

Bengt

Kulturpriset

1992

författare, regissör

Helsingfors


Ahlnäs

Birgit

Hagforsmedaljen

1989

lärare

Varkaus


Ahlnäs

Benita

Folkbildningsmedaljen

2007

bibliotekarie

Borgå


Ahlnäs

Håkan

Folkbildningsmedaljen

2015

bildkonstnär

Nykarleby


Ahlskog

Matts

Hagforsmedaljen

1995


Karleby


Ahlskog

Suzanne

Hagforsmedaljen

2003

initiativtagare: Swedish Finn Historical Society

Seattle

separat

Ahlskog

Jonas

Folkbildningsmedaljen

2014

doktorand

Åbo


Ahlstrand

Tor

Folkbildningsmedaljen

1985

redaktör

Oravais


Allardt

Erik

Kulturpriset

1982

professor

Helsingfors


Allardt-Ekelund

Karin

Kulturpriset

1975

fil.dr

Borgå


Allén

Hjördis

Folkbildningsmedaljen

1975

sockenråd

Vanda


Alm

Iris

Folkbildningsmedaljen

1977

folkskollärare

Kimito


Aminoff

Margareta

Hagforsmedaljen

1982

ombudsman

Helsingfors


Andersén

Matts

Hagforsmedaljen

2009

rektor

Vasa


Andersin

Hans

Hagforsmedaljen

2007

professor

Helsingfors


Anderson

Karl G.

Folkbildningsmedaljen

1964

skolföreståndare

Gamlakarleby


Andersson

Otto

Folkbildningsmedaljen

1963

professor

Åbo

 I silver

Andersson

Otto

Kulturpriset

1966

professor

Åbo


Andersson

Erik

Folkbildningsmedaljen

1981

agrolog

Pernå


Andersson

Paul

Hagforsmedaljen

1983

cigarettmästare

Jakobstad


Andersson

Elnes

Folkbildningsmedaljen

1985

orkesterledare

Östersundom


Andersson

Erik

Hagforsmedaljen

1990

agrolog

Pernå


Andersson

Elis

Folkbildningsmedaljen

1991

mästerspelman

Jeppo/Jakobstad


Andersson

Sven

Folkbildningsmedaljen

1994

lantbrukare

Lappträsk


Andersson

Anita och Harry

Folkbildningsmedaljen

1997


Esbo


Andersson

Erik

Hagforsmedaljen

2002

professor

Åbo


Appelberg

Bertel

Folkbildningsmedaljen

1966

professor

Helsingfors


Appelgren

Arne

Folkbildningsmedaljen

1980

fil.dr h c

Vasa


Appelgren

Tove

Kulturpriset

2016

dramtiker, regissör

Helsingfors


Appelö

Lennart

Folkbildningsmedaljen

1964

skolföreståndare

Kaskö


ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN


Folkbildningsmedaljen

1966




Arranto

Jouko

Hagforsmedaljen

2015

läkare

Uleåborg


Asplund

Karin

Folkbildningsmedaljen

1968

fru

Dragsfjärd


Asplund

Birgit

Folkbildningsmedaljen

1994

lärare

Dalsbruk


Asplund

Göran

Hagforsmedaljen

2001

jordbrukare

Pernå


Aurén

Birgitta

Folkbildningsmedaljen

2016

biblioteksråd

Vasa


Axén

Lars

Folkbildningsmedaljen

1988

rådman

Kristinestad


Back

Pehr

Folkbildningsmedaljen

1972

skolföreståndare

Helsingfors/Borgå


Backa

Peter

Folkbildningsmedaljen

2008

landsbygdsutvecklare

Pensala


Backas

Albert

Folkbildningsmedaljen

1976

skolföreståndare

Oravais/Helsingfors


Backholm

Börje

Folkbildningsmedaljen

1977

socionom

Vasa


Backholm

Börje

Folkbildningspriset

1985

socionom

Sundom


Backlund

Maj-Len

Hagforsmedaljen

1993

bibliotekarie

Pargas


Backlund

Lasse

Folkbildningsmedaljen

2018

företagare

Dagsmark


Backman

Gustaf Knut

Folkbildningsmedaljen

1962

folkskolföreståndare

Liljendal


Backman

Henry

Folkbildningsmedaljen

1981

ekonomieråd, fil.mag.

Helsingfors


Backman

Runar

Folkbildningsmedaljen

1990

prost

Mariehamn


Backström

Urda Maria

Folkbildningsmedaljen

1972

rektor

Kotka


Backström

Greta

Folkbildningsmedaljen

1974

fru

Sibbo


Barck

P.O.

Kulturpriset

1973

professor



Beijar

Per-Erik

Folkbildningsmedaljen

1983

skolinspektör

Korsholm


Bengelsdorff

Anna-Lena

Folkbildningsmedaljen

2009

lärare

Helsingfors


Berg

Otto

Folkbildningsmedaljen

1967

folkskolföreståndare

Mariehamn


Berg

Bjarne

Folkbildningsmedaljen

1979

lärare

Solf


Berg

Kurt Åke

Hagforsmedaljen

1982

tekniker

Helsingfors


Berg

Otto

Hagforsmedaljen

1982

lärare

Mariehamn


Berg

Bjarne

Folkbildningspriset

1989

musikråd

Solf


Berg

Ethel

Folkbildningsmedaljen

1996

ekonom

Borgå/Sarfsalö


Bergman

Anna

Folkbildningsmedaljen

1966

folkskollärarinna

Lovisa


Bergman

Rita

Hagforsmedaljen

2012

sångerska

Östra Nyland


Bergman

Anne

Folkbildningsmedaljen

2016

fil.mag.

Helsingfors


Bergström

Gösta

Hagforsmedaljen

2001

dir.mus.

Vörå


Berlin

Ester

Folkbildningsmedaljen

1987

lärare

Vasa


Berndtson

Maija

Hagforsmedaljen

2004

biblioteksdirektör

Helsingfors


Berndtson

Marit

Kulturpriset

2017

administrativ chef

Vasa


Bertell

Ann-Luise

Folkbildningsmedaljen

2005

skådespelare

Vörå


Bexar

Heimer

Folkbildningsmedaljen

1975

skolföreståndare

Pedersöre


Birck

Johan Ludvig

Folkbildningsmedaljen

1966

skolråd

Jakobstad


Biskop

Gunnel

Hagforsmedaljen

2009

filosofie magister

Helsingfors


Bjurström

Anna-Lisa

Folkbildningsmedaljen

1978

rektor

Tammerfors


Bjurström

Rikard

Hagforsmedaljen

2016

diplomekonom

Tammerfors


Björck

Jan-Henrik

Hagforsmedaljen

1988

jur.kand.

Stockholm


Björkman

Kate

Folkbildningsmedaljen

2015

seniordansledare

Helsingfors


Björkstrand

Gustav

Kulturpriset

2009

Biskop

Borgå


Blomqvist

Hugo

Folkbildningsmedaljen

1969

bonde



Blomqvist

Holger

Folkbildningsmedaljen

1972

ekon.mag.

Helsingfors


Blomqvist

Margit

Folkbildningsmedaljen

1982

bonde

Sund


Blomqvist

Anni

Hagforsmedaljen

1988

författare

Simskäla


Blomqvist

Per-Olof

Hagforsmedaljen

2001

tekniker

Pojo


Blomqvist

Marianne

Folkbildningsmedaljen

2013

professor

Helsingfors


Bogärde

Bengt

Hagforsmedaljen

1983

fil.dr

Sverige


Boldt

Barbro

Folkbildningsmedaljen

1980

biblioteksinspektör

Helsingfors


Bonsdorff von

Bengt

Kulturpriset

1983

Museichef



Borgman

Jarl

Hagforsmedaljen

1986

dipl.ing.

Hyvinge


Borgmästars

Jonas

Folkbildningsmedaljen

1978

lärare

Esse


Boström

Elsa

Folkbildningspriset

1992

fil.kand.

Helsingfors


Boucht

Christer

Hagforsmedaljen

1993

advokat

Vasa


Boucht

Birgitta

Folkbildningspriset

2001

författare

Helsingfors


Brofeldt

Hagar

Hagforsmedaljen

2006

barnskötare

Helsingfors


Brommels

Hugo

Folkbildningsmedaljen

1968

folkskollärare

Närpes


Brommels

Krister

Hagforsmedaljen

1985

dipl.ing.

Kuusankoski


Brommels

Marianne

Folkbildningsmedaljen

1991

fil.kand.

Helsingfors


Bruhn

Karl

Kulturpriset

1969

professor

Helsingfors


Brunell

Viking

Hagforsmedaljen

2005

PeD, forskare

Jyväskylä


Brunow

Birgit

Hagforsmedaljen

1991

fil.mag.

Pyttis/Hangö


Bruun

Staffan

Folkbildningsmedaljen

2012

redaktör

Helsingfors


Bryggman

Lorenz

Folkbildningsmedaljen

1978

director musices

Mariehamn


Bröckl

Birgitta

Folkbildningsmedaljen

1992

kulturomsbudsman

Pargas


Byfält

Bruno

Folkbildningsmedaljen

1976

redaktör

Vasa


Bång

Christine

Folkbildningsmedaljen

1997

fru

Nagu


Båsk

Peter

Hagforsmedaljen

2017

verksamhetsledare

Solf


Bäck

Gunnar

Folkbildningsmedaljen

1978

undervisningsråd

Helsingfors

 I silver

Bäck

Gunnar

Hagforsmedaljen

1982

undervisningsråd

Helsingfors


Bäck

Håkan

Hagforsmedaljen

1989

prost

Vörå


Bäck

Viveka

Hagforsmedaljen

2012

lärarutbildare

Vasa


Bäckman

Helmer W:son

Folkbildningsmedaljen

1979

notarie

Lojo


Bäckman

Helmer W:son

Hagforsmedaljen

1984

notarie

Lojo


Bäckström

Stina

Folkbildningspriset

1994

radioredaktör

Helsingfors


Böstman

Algot

Folkbildningsmedaljen

1994

skådespelare

Vanda


Carlsson

Hulda

Folkbildningsmedaljen

1966

folkskollärarinna

Övermark


Carpelan

Bengt

Folkbildningsmedaljen

1972

fil.mag.

Åbo


Carpelan

Bengt

Hagforsmedaljen

1988

friherre

Åbo


Cavonius

Edvin

Folkbildningsmedaljen

1962

folkskolföreståndare

Sibbo


Cavonius

Gösta

Folkbildningsmedaljen

1967

professor, dir. för skolväsendet

Helsingfors

 I silver

Cavonius

Gösta

Hagforsmedaljen

1982

professor

Helsingfors


Cavonius

Gösta

Folkbildningspriset

1984

professor

Helsingfors


Cederblad-Hansen

Carin

Hagforsmedaljen

1983

folkhögskollärare

Kungälv, Sverige


Cederlöf

Johannes

Folkbildningsmedaljen

1968

professor

Ekenäs


Cederlöf

Egil

Folkbildningsmedaljen

1979

lektor

Ekenäs


Cederlöf

Henrik

Folkbildningsmedaljen

1982

fil.dr

Ekenäs


Cederlöf

Henrik

Kulturpriset

1993

fil.dr

Ekenäs


Christiernin

Henrik

Hagforsmedaljen

1991

kapellmästare

Ekenäs


Collin

Harry

Hagforsmedaljen

2003

vicehäradshövding

Helsingfors


Dahl

Göran

Folkbildningsmedaljen

1995

jordbrukare

Saltvik


Dahlberg

Kate

Folkbildningsmedaljen

1980

fil.mag.

Helsingfors


Dahlin

Ebba

Folkbildningsmedaljen

1982

expeditionschef

Esbo


Dahlström

Greta

Folkbildningsmedaljen

1975

musikpedagog

Åbo


Dahlström

Helmer

Folkbildningsmedaljen

1987

lärare

Björköby


Dahlström

Fabian

Kulturpriset

2007

professor emeritus



Danielsson

Birgitta

Folkbildningsmedaljen

2004

kultursekreterare

Hangö


Degerman

Helge

Folkbildningsmedaljen

1982

musikdirektör

Helsingfors


Djupsund

Göran

Folkbildningspriset

2017

professor

Åbo


Dreijer

Matts

Folkbildningsmedaljen

1977

professor

Mariehamn


Dreijer

Stig

Hagforsmedaljen

2004

fil.lic

Mariehamn


Döragrip

Gunnar

Hagforsmedaljen

1998

lektor

Helsingfors


Edgren

Ossian

Folkbildningsmedaljen

1965

folkskolföreståndare

Karleby


Edgren

Harri

Folkbildningsmedaljen

1972

rektor

Helsingfors


Ehrnrooth

Louis

Folkbildningsmedaljen

1976

agronom

Pernå


Ekberg

Birgit

Folkbildningsmedaljen

1979

fru

Helsingfors


Ekberg

Henrik

Folkbildningspriset

2008

politices doktor

Karis


Ekholm

Gunvor

Folkbildningsmedaljen

1973

fru

Helsingfors


Ekholm

Mikael

Hagforsmedaljen

2004

tekniker

Lappfjärd


Ekman

Erik

Folkbildningsmedaljen

1989

lärare

Jakobstad


Ekrem

Carola

Hagforsmedaljen

2018

fil.dr.

Helsingfors


Ekroth

Evert

Folkbildningsmedaljen

1962

kanslichef

Helsingfors

 I silver

Ekström

Siv

Folkbildningsmedaljen

2006

fil.mag.

Jomala


Ekström

Kjell

Folkbildningspriset

2007

etnolog, konstnär

Mariehamn


Elfving

Noomi

Hagforsmedaljen

2006

körledare

Vasa


Elo

Ann-Charlotte

Folkbildningsmedaljen

1983

barnträdgårdslärare

Kotka


Enbom

Sten

Folkbildningsmedaljen

2008

diplomekonom, författare

Sibbo


Enbuske

Tuomas

Hagforsmedaljen

2009

redaktör

Helsingfors


Engman

Torbjörn

Hagforsmedaljen

2012

musiker

Jomala


Engström

Arne

Folkbildningsmedaljen

1970

rektor

Pargas


Engström

Nils Göran

Folkbildningsmedaljen

1971

skolprogramchef

Helsingfors


Engström

Östen

Hagforsmedaljen

1986

lektor

Nykarleby


Engström

Östen

Kulturpriset

1995

fil.kand.

Nykarleby


Enkvist

Einar

Folkbildningsmedaljen

1965

skolföreståndare

Dalsbruk


Enkvist

Tua-Lill

Hagforsmedaljen

1988

lärare

Åbo


Enqvist

Erik

Hagforsmedaljen

1988

jordbrukare

Lappträsk


Ericson

Olof

Hagforsmedaljen

1983

generalkonsul

Sverige


Erikson

Trygve

Folkbildningsmedaljen

1982

rektor

Övermark


Eriksson

Evald

Folkbildningsmedaljen

1980

arbetsledare

Helsingfors


Eriksson

Solveig

Hagforsmedaljen

1991

fru

Mariehamn


Eriksson

Lars D.

Hagforsmedaljen

1992

bitr. professor

Helsingfors


Eriksson

Lasse

Folkbildningsmedaljen

1997

kultursekreterare

Närpes


Eriksson

Andrew

Folkbildningsmedaljen

2007

bokhandlare

Helsingfors


Essén

Egil

Folkbildningsmedaljen

2006

pol.mag.

Pargas


Estlander

Robert

Folkbildningsmedaljen

1971

fastighetsråd

Helsingfors


Estlander

Carl

Folkbildningsmedaljen

1972

direktör



Evertsson

Bertel

Hagforsmedaljen

1987

ekonomieråd

Liljendal


Fagerholm

Karl-Gunnar

Hagforsmedaljen

1993

lärare

Saltvik


Fagerholm

Tove

Hagforsmedaljen

2014

klasslärare

Kyrklsätt


Fagerlund

L.V.

Folkbildningsmedaljen

1969

skeppare

Iniö


Fagerlund

Gunnar

Folkbildningsmedaljen

1985

rektor

Helsingfors


Fagerström

Carl-Johan

Folkbildningsmedaljen

2005

museiintendent

Ingå


Fagerudd

Herman E.

Folkbildningsmedaljen

1967

folkskolföreståndare

Larsmo


Fagerudd

Karl-Johan

Hagforsmedaljen

2010

lärare/rektor

Larsmo


Falk

Anton

Hagforsmedaljen

1988

jordbrukare

Pyttis


FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND


Folkbildningsmedaljen

1972




FINLANDS SVENSKA NYKTERHETSFÖRBUND


Folkbildningsmedaljen

1972




FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND


Folkbildningsmedaljen

1972




FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND


Hagforsmedaljen

1982




FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND


Folkbildningsmedaljen

1972




FINLANDSSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE


Hagforsmedaljen

1982




Floman

Per Erik

Folkbildningsmedaljen

1992

kommerseråd

Helsingfors


Flythström

Disa

Hagforsmedaljen

2000

farmaceut

Ingå


Fogel

Ellen

Folkbildningsmedaljen

1969

folkskollärarinna

Nykarleby


Fogelström

Alfred

Hagforsmedaljen

1982

lärare

Nykarleby


Fordell

Anna-Lisa ochErik

Folkbildningsmedaljen

1979

musiklärare

Karleby


Fors

Elvira

Folkbildningsmedaljen

1974

lärarinna

Närpes


Forsberg

John

Hagforsmedaljen

1982

teol.dr hc

Vasa


Forsblom-Nyberg

Ylva

Hagforsmedaljen

2017

språkvårdare, fil.mag.

Helsingfors


Forssell

Henry

Folkbildningsmedaljen

2017

grafisk formgivare

Helsingfors


Fortelius

Robin

Hagforsmedaljen

2005

fil.kand.

Esbo


Franck

Anne-Marie

Folkbildningsmedaljen

1983

redaktionschef

Helsingfors


Franzén

Birger

Folkbildningsmedaljen

1970

bankdirektör

Övermark


Fredriksson

Paul Richard

Folkbildningsmedaljen

1962

folkhögskoleföreståndare

Vörå


Friberg

Ralf

Folkbildningspriset

2013

Ambassadör

Ekenäs


Frostell

Hilding

Hagforsmedaljen

1983

agronom

Kyrkslätt


Fröberg

Lilli

Folkbildningsmedaljen

2002

socionom

Sjundeå


Fröman

Gun-Britt

Folkbildningsmedaljen

2000

verksamhetsledare

Mariehamn


Fågelbärj

Nelly

Folkbildningsmedaljen

1994

lärare

Munsala


Fält-Grönqvist

Elisabet

Hagforsmedaljen

2012

företagare

Lovisa


Förars

Lars-Erik

Folkbildningsmedaljen

2011

museiföreståndare

Vörå


FÖRENINGEN BRAGE


Folkbildningsmedaljen

1966




FÖRENINGEN BRAGE I VASA


Hagforsmedaljen

1983




FÖRENINGEN SVENSK-FINLANDS VÄNNER


Folkbildningsmedaljen

1972




FÖRENINGEN SVENSK-FINLANDS VÄNNER


Hagforsmedaljen

1982




Gardberg

Carl-Rudolf

Folkbildningsmedaljen

1962

fil.dr, överbibliotekarie

Åbo


Gardberg

Eva

Folkbildningsmedaljen

1963

folkhögskollärarinna

Pojo


Gardberg

Carl Jacob

Folkbildningsmedaljen

1998

fil.dr

Helsingfors

 I silver

Gardberg

Carl Jacob

Kulturpriset

1999

fil.dr, statsarkeolog

Helsingfors


Gayer

Gunborg

Folkbildningspriset

2014

rektor

Helsingfors


Gestrin

Kristian

Folkbildningsmedaljen

1988

vicehäradshövding

Helsingfors


Geust

Stina

Folkbildningsmedaljen

1972

folkskollärarinna



Ginström

Senia

Folkbildningsmedaljen

1966

fröken

Dragsfjärd


Gottberg

Gunnel

Folkbildningsmedaljen

1989

agronom

Sjundeå


Granberg

Jan

Folkbildningspriset

2002

fil.mag.

Helsingfors


Grandell

Åke

Folkbildningsmedaljen

2002

radioredaktör

Grankulla


Grandell

Rolf

Hagforsmedaljen

2006

lärare

Lojo


Grandin

Gisela

Folkbildningsmedaljen

2000

lärare

Pernå


Granlund

Åke

Hagforsmedaljen

1984

professor

Helsingfors


Grannas

Edit

Folkbildningsmedaljen

1971

fröken

Lappfjärd


Granqvist

Ture

Folkbildningsmedaljen

1967

kommunalråd

Nykarleby


Granqvist

Ture

Hagforsmedaljen

1982

kommunalråd

Nykarleby


Grans

Elvi

Folkbildningsmedaljen

1987

folkhögskollärare

Vörå


Granskog-Ekman

Hanna

Folkbildningsmedaljen

1967

folkskollärarinna

Närpes


Granskog-Ekman

Hanna

Hagforsmedaljen

1982

lärare

Närpes


Green

Egil

Folkbildningsmedaljen

2010

kulturredaktör

Borgå


Grigorkoff

Kyrill

Folkbildningsmedaljen

1980

major

Helsingfors


Gripenberg

Margaretha

Folkbildningsmedaljen

1990

vicehäradshövding

Fiskars/Helsingfors


Groth

Joakim

Kulturpriset

2014

regissör

Helsingfors


Grunér

Märta

Folkbildningsmedaljen

1998

lärare

Sottunga


Grüssner

Lillemor

Folkbildningsmedaljen

2008

lektor

Mariehamn


Gräsbeck

Folke

Kulturpriset

2015

musikdoktor

Helsingfors


Grönholm

Maj-Britt

Hagforsmedaljen

2008

rektor

Helsingfors


Gröning

Börje

Folkbildningsmedaljen

1997

musiker

Tenala


Gube

Ellinor

Folkbildningsmedaljen

2006

rektor

Helsingfors


Gullberg

Kurt

Hagforsmedaljen

1991

kulturombudsman

Solf


Gullberg

Tom

Hagforsmedaljen

2015

akademilektor

Vasa


Gustafsson

Karl

Folkbildningsmedaljen

1965

biblioteksinspektör

Mariehamn


Gustafsson

Kurt

Folkbildningsmedaljen

1969

rektor

Kuggom


Gustafsson

Kaj-Erik

Kulturpriset

2004

director musices

Helsingfors


Gustafsson-Pensar

Ull-Britt

Hagforsmedaljen

1989

lektor

Nykarleby


Gyllenberg

Ane

Folkbildningsmedaljen

1962

kommerseråd

Helsingfors

 I silver

Gyllenberg

Birgitta

Hagforsmedaljen

2005

lektor

Björneborg


Gäddnäs

Katarina

Folkbildningsmedaljen

2014

författare

Åland


Hagback

Helge

Hagforsmedaljen

1990

lärare

Tjöck


Hagman

Martha

Folkbildningsmedaljen

1971

fru

Grankulla


Hagman

Kaj

Folkbildningsmedaljen

1972

redaktör

Vasa


Hagman

Ragnar

Folkbildningsmedaljen

1977

skolföreståndare

Sundom


Hahnsson

Stina och Kim

Folkbildningsmedaljen

1986

riksinstruktör, ordförande (folkdans)

Grankulla


Hallén

Martin

Folkbildningsmedaljen

1983

skolföreståndare

Västanfjärd


Halonen

Tarja

Brobyggarpriset

2016

President

Helsingfors


Hamberg

Lars

Folkbildningspriset

1993

redaktör

Helsingfors


Hannén

Sigurd

Folkbildningsmedaljen

1976

rektor

Mårtensby


Hannus

Georg

Folkbildningsmedaljen

2012

bankdirektör

Jakobstad


Hansson

Ragnar

Folkbildningsmedaljen

1997

lärare

Helsingfors


Harkoma

Sisko

Christoffer Grönholms pris

2013

lärare, ordf. för svensklärarna



Hedberg

Ebba

Folkbildningsmedaljen

1980

folkskollärare

Helsingfors


Hedbäck

Nils

Folkbildningsmedaljen

1977

kanslitjänsteman

Houtskär


Hedenborg

Magnus

Hagforsmedaljen

1995

lärare

Skavaböle


Hedlund

Nils

Folkbildningsmedaljen

1968

lektor

Helsingfors


Heikel

Mika

Folkbildningsmedaljen

1965

folkskolföreståndare

Helsingfors


Heino

Runa

Folkbildningsmedaljen

2013

socionom

Västanfjärd


Heinonen

Gunilla

Hagforsmedaljen

2004

lärare

Ekenäs


Helén

Valdemar

Folkbildningsmedaljen

1973

kamrer

Helsingfors


Helenelund

Tea

Kulturpriset

1984

skulptör

Vasa


Hellman

Oskar

Folkbildningsmedaljen

1987

lärare

Vasa


Hellman

Gunilla

Folkbildningsmedaljen

2003

fil.mag.

Helsingfors


Helsing

Alf-Erik

Folkbildningspriset

1995

chefredaktör

Esbo


HELSINGFORS SPARBANK


Folkbildningsmedaljen

1977




Herberts

Kjell

Kulturpriset

2002

pol.lic.

Korsholm


Herler

Josef

Folkbildningsmedaljen

1963

bokhandlare

Nykarleby


Hermans

Erik Rune

Folkbildningsmedaljen

1996

chefredaktör

Närpes/New York

 I silver

HERMODS KORRESPONDENSINSTITUT


Folkbildningsmedaljen

1968




Herranen

Gun

Folkbildningsmedaljen

2018

fil. lic, folklivsforksare

Åbo


Hertsberg

Ragnar

Folkbildningsmedaljen

1969

ekonomieråd

Oravais


Hiihtola

Pasi

Hagforsmedaljen

1997

artist

Ekenäs


Hildén

Björn

Hagforsmedaljen

1996

agronom

Ingå


Hinds

Werner

Folkbildningsmedaljen

1972

director cantus

Karis


Hirn

Marta

Hagforsmedaljen

19??

fil.dr

Helsingfors


Hoffman

Yvonne

Hagforsmedaljen

1999

fil.mag. författare

Vasa


Hoffman

Lasse

Folkbildningsmedaljen

2010

utbildningsråd

Esbo


Hollsten

Ulrika

Hagforsmedaljen

2007

rektor

Björneborg


Holm

Margit

Hagforsmedaljen

1998

hembygdsforskare

Munsmo


Holm

Rolf

Folkbildningsmedaljen

2009

författare och konstnär

Vasa


Holmberg

Rainer

Folkbildningsmedaljen

1973

redaktör

Helsingfors


Holmberg

Lydia

Folkbildningsmedaljen

1974

fröken

Mariehamn


Holmberg

Sten

Folkbildningsmedaljen

1979

rektor

Pargas


Holmén

Monika

Folkbildningsmedaljen

2008

bibliotekschef

Korpo


Holmgård

Rainer

Kulturpriset

2006

director musices

Korsholm


Holmlund

Britta

Hagforsmedaljen

1995

fru

Helsingfors


Holmqvist

Margaretha

Folkbildningsmedaljen

1987

bokföringschef

Helsingfors


Holmqvist

Kristina och Fjalar

Folkbildningsmedaljen

1990


Karleby


Holmström

Alice

Folkbildningsmedaljen

1978

bankföreståndare

Degerby


Holmström

Leo

Folkbildningsmedaljen

1978

skolföreståndare

Svartå


Holmström

Nils

Hagforsmedaljen

1982

vicehäradshövding

Helsingfors


Holmström

Roger

Folkbildningspriset

2012

lektor

Åbo


Holthagen

Harry

Folkbildningsmedaljen

1969

direktör

Stockholm


Holti

Viktoria

Folkbildningsmedaljen

1996

lärare

Korsnäs


Homén

Carl-Olaf

Hagforsmedaljen

2001

vicehäradshövding

Esbo


Huldén

Lars

Folkbildningsmedaljen

1986

professor

Borgå

 I silver

Huldén

Lars

Kulturpriset

1989

professor



Hård Af Segerstad

Gunnar

Folkbildningsmedaljen

1990

lektor

Helsingfors


Häggblom

Ruben

Folkbildningsmedaljen

1978

skolföreståndare

Närpes


Häggblom

Margareta och Birger

Folkbildningsmedaljen

1984

Lovisa



Häggblom

Vidar

Hagforsmedaljen

1995

körordförande

Karleby


Häggman

Alli

Folkbildningsmedaljen

1978

hushållslärare

Helsingfors


Häggman

Ann-Mari

Kulturpriset

2012

professor

Vasa


Hämelin

Torsten

Hagforsmedaljen

1996

föreningsordförande

Lojo


Härus

Brita

Folkbildningsmedaljen

1978

lärare

Sibbo


Hästbacka

Hans

Hagforsmedaljen

1992

biolog

Närpes


Höglund

Anita

Folkbildningsmedaljen

1982

redaktör

Helsingfors


Höglund

Gunnar

Folkbildningsmedaljen

1988

handelslagsföreståndare

Pedersöre


Högman

Gyrid

Hagforsmedaljen

2002

rektor

Gottby


Högnäs

Gunna

Folkbildningsmedaljen

1990

fru

Pargas


Högnäs

Per-Ove

Folkbildningsmedaljen

2001

antikvarie

Mariehamn


Idman

Dick

Kulturpriset

2010

skådespelare

Esbo


Ihalainen

Karin

Hagforsmedaljen

2017

rektor, klasslärare

Lahtis


Ingberg

Rafael

Folkbildningsmedaljen

1979

lärare

Ingå


Ingo

Martin

Folkbildningsmedaljen

1971

folkskollärare

Vasa


Ingvesgård