90150.jpg

SFV:s årbok ute nu

24.05.2024 kl. 09:02
I årets SFV-kalender får du läsa om Teodor Broberg och grundandet av Brobergska skolan, lärande och demokrati i föreningslivet samt artiklar från SFV:s webbplats Lärorikt.

"Broban" grundades 1883 och var den första samskolan för flickor och pojkar i Finland. Teodor Broberg var skolans första rektor och han hämtade inspiration från både Sverige och USA då han utformade pedagogiken som kom att känneteckna skolan. Läroverket fick ett eget skolhus 1895 på Högbergsgatan 23 i Helsingfors – huset pryder omslaget på årets SFV-kalender – och idag finns Desginmuseet i den byggnaden. Två forna Brobanelever, Richard Nordgren och Mikael Paltschik, skriver i sin artikel om hur den svenskspråkiga skolan för pojkar och flickor blev till och de tidigare åren i skolans historia.

Aron Schoug besökte Finland hösten 2023 i samband med evenemanget Mera-flera-starkare som ordnades av SFV:s studiecentral i SFV-huset G18. Aron Schoug är doktor i pedagogik och har ett särskilt intresse för kollektivt lärande, civilsamhället och demokrati. I sin artikel frågar han om föreningarna verkligen är den demokratiskola som vi så länge trott?

I årets SFV-kalender ingår också fyra artiklar från Lärorikt, SFV:s webbplats om pedagogik och lärande. Vi har valt artiklar med experter eller forskare som går lite mera på djupet. Du får läsa om barnlitteratur som tar upp svåra ämnen, ensamhet som drabbar många av oss men särskilt unga, om betydelsen av att leka fritt och självständigt som barn och om digital frånkoppling som kanske i framtiden blir ett fenomen för eliten.

Förutom artiklarna innehåller årsboken information om SFV:s verksamhet 2023 och minnesrunor över finlandssvenskar eller personer nära knutna till finlandssvenkheten som gått bort under det senaste året. 

Som SFV-medlem får du årsboken hemskickad – inom ett par dagar har du den i postluckan. Du kan läsa den elektroniskt redan nu.

Läs SFV-kalendern 2024 här