89745.jpg

Projektsajten nyag18.fi nu lanserad

25.04.2024 kl. 05:40
SFV-huset G18 i Helsingfors kommer att genomgå en större renovering och ombyggnad med start hösten 2025. I samband med arbetet planerar vi även ett nytt koncept för huset. Du som är intresserad av att i framtiden bli hyresgäst eller samarbetspartner – meddela ditt intresse på sajten!

Bild: JKMM Architects. Bilden är en riktgivande skiss.

Efter cirka 20 år är det igen dags – i enlighet med god fastighets- och förmögenhetsförvaltning – att göra en genomgripande renovering av SFV-huset G18.   

I samband med renoveringen av det historiska bildningshuset i centrum av Helsingfors planerar vi ett nytt koncept som gagnar det svenska i Finland. Huset blir en plats öppen för människor i alla åldrar där gemensamt och innovativt lärande, delaktighet och personlig utveckling står i fokus. I samarbete med JKMM Architects tar vi nu fram en mångfald av olika arbets- och lärmiljöer som även aktörerna i huset kommer att ha tillgång till.  

Renoveringen och ombyggnaden av huset inleds tidigast hösten 2025, och vi räknar med att öppna huset 2027.  

Är du eller din organisation intresserad av att hyra en arbetspunkt eller samarbeta med oss kring innehållet i huset? Skriv upp dig på e-postlistan och få information om hur projektet framskrider direkt till din e-post!

Till projektsajten nyag18.fi