89044.jpg

Kurs i positivt ledarskap inspirerade skolchefer

11.03.2024 kl. 08:27
Aktivare lärarmöten och bättre utvecklingssamtal blev resultatet när två chefer i Hangö och Åboland gick en ettårig kurs i positivt ledarskap som SFV varit med och arrangerat.

Text: Camilla Lindberg

– Det var nästan skrämmande att få bekräftat hur stor inverkan chefen har när det gäller välmående på en arbetsplats. Jag är naturvetare i grunden, men efter att ha gått kursen i positivt ledarskap sätter jag mindre fokus på siffror och tänker mera på hur folk mår.

Det säger Jonas Heikkilä som är ledande miljöpedagog och avdelnings­chef för Natur och Miljös fyra natur­skolor.

En studiobild på Jonas Heikkilä

Jonas Heikkilä: Jag märkte att det fanns ett stort behov hos mig som inte jobbar tillsammans med andra ledare att ha ett kollegialt stöd där man kan få ventilera olika tankar. Bild: privat.

– Jag blev påmind om att känslor har en stor inverkan på hur man får saker att gå framåt i ett team, och det var också en bra insikt för mig.

Den ettåriga distansutbildningen Positivt ledarskap inom utbildningen omfattar 20 studiepoäng. Den första kursen förverkligades främst under 2023 av Uleåborgs yrkeshögskola i samarbete med SFV. Nyligen har en ny kurs startat med nya deltagare.

Jonas Heikkilä deltog i den första kursen. Han trodde inledningsvis att kursen skulle handla om metoder och tankesätt, men snabbt visade det sig vara självkännedom och egna värderingar som stod i fokus.

När den första överraskningen lagt sig gick han in med fullt engagemang.

– Jag märkte att det fanns ett stort behov hos mig som inte jobbar tillsam­mans med andra ledare att ha ett kolle­gi­alt stöd där man kan få ventilera olika tankar.

Han beskriver den praktiska kursen som en maffig helhet som sträckte sig över ett år, med månatliga digitala träffar över nätet. Längtan att få träffas också fysiskt blev stark, och den sista träffen i december 2023 planerade man hålla i Helsingfors.

– Tyvärr utgjorde strejken i kollektivtrafiken ett hin­der för många den dagen, säger Jonas Heikkilä.


Den första kursen förverkligades främst under 2023 och avslutades den 14 december på Bank i Helsingfors. På grund av strejk i kollektivtrafiken deltog de flesta på distans.

Vid Natur och Miljös naturskolor har man marscherat raskt framåt. Redan nu ligger en ansökan inne, allt för att säkerställa att man kan jobba vidare med frågor kring välmående utifrån ett positivt ledarskap.

– Jag har också utsatt mina kolleger för det jag själv fått vara med om på kursen, bland annat ett styrketest. Efteråt har vi diskuterat hur man kan dra nytta av varandras styrkor, men jag har också förnyat utvecklingssamtalen.

Den nya metoden går ut på att med­arbetaren får placera in tio av sina arbetsuppgifter i ett fyrfältsdokument. Här finns kategorier som till exempel kan handla om vad man behärskar, men inte tycker om att göra, men ändå måste utföra. Alternativt kan det handla om sådant man ännu inte kan, men gärna vill lära sig.

Jonas Heikkilä upplever att hans team nu hejar på och tycker att det är bra att chefen gått på kurs. Själv har han gjort en annan upptäckt.

– Det är viktigt att man är autentisk i allt man gör, till exempel när det gäller värderingar, men också att man själv som ledare verkligen använder arbetsmetoder som motsvarar ens egna styrkor.

Tanja Koivisto står och tittar in i kameran och ler


Rektorn Tanja Koivisto har ändrat på sina utvecklings­samtal. Hon använder den nya metoden som omfattar en undersökning där varje lärare får kartlägga sina styrkor.

Tanja Koivisto är rektor för Hangö högstadium och Hangö gymnasium. Hon har arbetat trettio år i branschen och tjugo år som rektor.

"För att man ska orka vidare behöver man ny input och ny push. Men behöver utmana sig själv till nya tankesätt och inte bara gå på i sina vanliga cirklar."

Efter pandemin kändes det allmänna klimatet ganska deppigt, och Tanja Koivisto upplevde att många lärare i landet var trötta efter all distans­undervisning. Rektorn kände att den cirkeln behövde brytas. Ett konkret hjälp­medel blev kursen i Positivt ledarskap som hon valde att anmäla sig till.

Inledningsvis tyckte Tanja Koivisto att det kändes svårt att få grepp om kursen. En orsak var att hon inte gav sig tid att reflektera efter de digitala träffarna. Men i april hände något.

– Då kände jag äntligen att jag var med på tåget, och jag satt inte ens i sista vagnen utan nära loket.

Resten gick så att säga på räls. Rektorn började aktivt fundera på hur hon skulle kunna implementera kursens teori i sitt kollegium. I likhet med Jonas Heikkilä beslöt hon att satsa på utvecklings­samtalen. Hittills hade hon använt sig av många olika modell­blanketter, utan att vara riktigt nöjd med någon. Den nya metoden omfattar en undersökning där varje lärare får kartlägga sina styrkor.

– Alla kanske inte är beredda att ge ut så mycket av sin person, så därför har vi börjat i mindre skala med sex av våra 22 lärare, säger Tanja Koivisto.

Också lärarmötena har fått en ansiktslyftning. I stället för slentrianmässiga möten med rektorn i centrum, har man olika verkstäder där rektorn upplevt att hon nästan blivit överflödig. Under ett tillfälle planerade kollegiet hur man skulle jobba med årets tyngdpunkts­områden.

– Vi funderade över vilka team som behöver tillsättas på vår skola för att vi skulle lyckas. Resultatet blev fem ny­-
bildade team. Det har fungerat otroligt bra eftersom alla lärare fått arbeta med något de själva valt.

Sanna Wenström är kursledare och lektor vid Uleåborgs yrkeshögskola. Hon har doktorerat i positivt ledarskap och arbetsengagemang. Ämnet handlar kort och gott om att främja individuellt välbefinnande och motivation, och uppnå organisatoriska resultat som inte sker på bekostnad av människan.

– Jag vill också betona betydelsen av att använda vetenskapligt grundad kunskap för effektiv organisationsutveckling.

Hon är entusiastisk över den nya kursen och samarbetet med SFV.

– Nu är det viktigt att deltagarna tar med sig positivt ledarskap ut till sin egen arbetsgemenskap och vardag, eftersom positivt ledarskap till sin natur handlar om delat ledarskap.


Huvudbild: Kursledaren Sanna Wenström (till höger) avslutar 2023 års kurs i Positivt ledarskap inom utbilning. Rektor Carita Glasgow är en av deltagarna.


Positivt ledarskap inom utbildning

  • Tvåspråkig utbildning som riktar sig till ledare, rektorer, chefer och utvecklare inom utbildnings­väsendet och fria bildningen.
  • Förverkligas av Oulun ammatti­korkeakoulu i samarbete med SFV.
  • Utbildningshelhetens omfattning är 20 studiepoäng.
  • Den nuvarande utbildningen startade i november 2023 och avslutas i december 2024.