87277.jpg

Rädda bildningen! Skriv under adressen

06.09.2023 kl. 09:23
Folkbildningen har gjort de nordiska länderna bäst i världen – men nu går utvecklingen i motsatt riktning. Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället.

Regeringen vill i sitt program stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället, men planerar samtidigt nedskärningar för fritt bildningsarbete med totalt 25 miljoner euro. För studiecentralernas del innebär det en nedskärning på 39 procent, och sammanlagt en halv miljon människor i Finland skulle beröras. Möjligheten för föreningarna att bedriva sin utbildnings- och bildningsverksamhet skulle minska märkbart.

SFV upprätthåller den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. SFV:s studiecentral förmedlar, i kombination med en egen insats från SFV, statsbidrag i form av kurs- och studiecirkelbidrag till föreningar, förbund, organisationer och privatpersoner. 

Den utbildning som studiecentralerna driver är unik och svarar mot samhällsrelevanta behov. Tillsammans med  föreningslivet stärker studiecentralerna välmåendet, demokratin och delaktigheten i samhället. Vi gör det genom lärandeaktiviteter – kurser, studiecirklar, föreläsningar och evenemang – som riktar sig till frivilliga och anställda till exempel inom frivilliga brandkåren och scoutrörelsen. Den breda verksamheten skapar stor nytta på samhälls- och individnivå. 

Med de planerade nedskärningarna förlorar vi inte bara kunskap och bildning. Vi riskerar också att kraftigt försämra förutsättningarna för föreningslivet och för de ideellt aktiva på svenska i Finland. SFV:s studiecentral hoppas att beslutsfattarna inser betydelsen av fortsatta resurser till inkluderande och demokratistärkande bildningsverksamhet. 

Vi uppmanar alla att skriva under Opintokeskukset ry - Studiecentralerna rf:s adress. Du skriver under med eget namn, men jobbar du eller är frivillig engagerad i en organisation, nämn den gärna i meddelanderutan.
 

Till Studiecentralerna RF:s adress