Arbetsplatsens juridiska spelregler

03 december 2019 kl. 09.00 – 16.00

Målgrupp: Ledare och förmän i föreningar och förbund

Kursinnehåll:

1. Juridiken i rekryteringsprocessen

 • Vad behöver man som förman beakta i rekryteringsprocessen? Så undviker du fallgroparna – allt från publicering av arbetsplatsannons fram till arbetsavtalets undertecknande.
  • Insamling av information om sökandena
  • Diskriminering i rekryteringssituationer
  • Företagsintern rekrytering
 • Så här utnyttjar arbetsgivaren prövotiden effektivt i inledningen av ett arbetsförhållande

2. Arbetsavtalsfrågor

 • Anställningsformer
  • Tillsvidareanställning eller visstidsanställning, hur stor flexibilitet kan man avtala om?
  • Visstidsanställningar – När? Hur ingår man avtal? Vilka fallgropar finns det?
  • Nollavtal och arbetsavtal med varierande arbetstid – möjligheter och begränsningar
 • Avtalsvillkoren som ger arbetsgivaren en smidigare hantering av arbetsförhållandet
 • Ändring av arbetsavtal
 • Lokala avtal på arbetsplatsen

3. Nyheter i arbetstidslagen

 • Arbetstidslagen förnyas, vilka är de centrala förändringarna och vilken nytta tillför de?
  • Förlängning av ordinarie arbetstid
  • Ny form av flexibel arbetstid
  • Beredskapstid
  • Arbetstidsbank
  • Lokala avtal

4. Arbetsgivarens och förmannens möjligheter att styra på arbetsplatsen

 • Arbetsgivarens direktionsrätt i ett nötskal
 • Ny rättspraxis – vad bör man som förman beakta?
 • Hantering av större och långvariga förändringar, hur når man målet?

5. Förmannens hantering av utmaningar med anställda

 • Konkreta tips för hantering av problemsituationer med anställda som bl.a. gäller:
  • Osakligt beteende
  • Arbetsplatsmobbning
  • Underprestation
 • Genomgång av ny rättspraxis, vad kan vi lära oss av de senaste fallen?
 • När måttet är rågat: var går tröskeln för uppsägning och hur går man tillväga?

6. Sjukfrånvaro

 • Vilka regler gäller kring sjukfrånvaro och vad har arbetsgivaren/förmannen rätt att förutsätta i dessa fall?
 • Missbruk av sjukfrånvaro, hur agera som arbetsgivare/förman?
 • Sjukdom som grund för uppsägning
  • Hur man undviker misstag när man bedömer uppsägningsgrunden
  • Omplaceringsskyldigheten och dess begränsningar

7. Ny rättspraxis

 

Utbildare: Heidi Furu och Heidi Kullberg från DKCO Advokatbyrå

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi

Evenemanget är gratis, men kräver anmälan senast 2.12.

Anmälan


Plats
SFV-huset G18, festsalen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors