Del 2: Användar- och medlemsfokuserad verksamhet

28 augusti 2024 kl. 09.00 – 16.00

I den andra, fristående delen av utbildningen användar- och medlemsfokuserad verksamhet fördjupar du dig i tjänstedesign och får öva på att använda olika modeller och verktyg för att forma organisationens verksamhet på ett användarfokuserat sätt.

Under utbildningen:

  • arbetar du målmedvetet och formar något av förbundets eller föreningens tjänster och processer med fokus på målgruppens perspektiv.
  • lär du dig använda verktyg så som intressent- och/eller empatikarta, kundresa samt Service Blueprint för att nå önskade resultat.
  • skapar du en färdig Business Model Canvas där tjänsterna beskrivs och förtydligas. 

Workshopen handleds av Reija Anckar från Yrkeshögskolan Novia. 

Utbildningen ordnas som en heldags verkstad i SFV-huset G18, rum 101. Under dagen bjuder vi på fika men lunchen sker på egen bekostnad.

Utbildningen riktar sig till personer som vill utveckla organisationens verksamhet med hjälp av tjänstedesign. Under dagen kommer du att arbeta aktivt med att skapa en egen Business Model Canvas. Vi rekommenderar därför att flera personer från samma organisation deltar i utbildningsdagen.

Tjänstedesign – vad är det? Kortfattat innebär tjänstedesign att en tjänst eller verksamhet utformas efter verkliga behov så att den bli mer användarvänlig och relevant för kunden. Genom att använda er av metoderna kan ni till exempel forma och skapa verksamheten på ett sätt som upplevs mer attraktiv för medlemmarna eller andra intressenter. Metoderna kan också användas internt så att ni kan omforma en verksamhet eller tjänst så att den blir lättare för er att upprätthålla. 

Välkommen med! 

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Anmäl dig senast 21.8.2024. Minimi deltagantal för att utbildningen ska ordnas är 15 personer.

Meddela i samband med anmälan eventuella allergier och specialdieter. Skriv gärna i meddelandefältet om det är något du funderar på eller kontakta Amy Jägerskiöld 050 395 5900, amy.jagerskiold@sfv.fi.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans. 

Vi vill att alla ska kunna delta på lika villkor. Om du ur tillgänglighetssynvinkel behöver specialarrangemang, skriv det i meddelanderutan när du anmäler dig eller kontakta oss. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Foto: Marie Lillhannus

 

 


Plats
SFV huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors