80244.jpg

Att kunna hjälpa känns bra

21.12.2021 kl. 09:32
På Ingå Brandstation pågår en grundkurs i släckningsarbete, arrangerad av Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Kursen består av både teori och praktik, totalt 60 timmar. Efter avlagd kurs kan deltagarna delta i den egna brandkårens utryckningar. 

Text och foto: Karin Lindroos

För Johan Träskman, ordförande för Ingå Frivilliga Brandkår, var det möjligheten att hjälpa som lockade till FBK-verksamheten. 

– Att ge avgörande hjälp känns bra. Den känslan får man inte för pengar. 

På kursen får deltagarna bland annat lära sig att använda utrustningen och brandbilden, och samarbeta i pressade situationer. 

– I den här verksamheten finns det väldigt få hjältar, det handlar om att jobba tillsammans. Stort ego ger dåligt slutresultat, säger Träskman. 

Det är fint att kunna göra nytta. Det här är kunskap som flera borde ha.

Möjligheten att kunna hjälpa när det behövs lockar nya medlemmar till verksamheten. Tomas Randström och Robert Grönholm från Bromarv, en avlägset belägen by, har sett att den lokala frivilliga brandkårens insats ofta är avgörande. 

– I Bromarv är FBK först på plats. Man vet hur värdefullt det är, säger Randström.  

Samantha Björklöf och Julia Berlin från Pojo FBK har varit med i verksamheten länge och uppskattar att kunna hjälpa andra och vara lugn i akuta situationer. 

– Det är fint att kunna göra nytta. Det här är kunskap som flera borde ha, säger Björklöf. 

Efter en grundkurs i släckningsarbete kan man utbilda sig vidare, exempelvis inom rökdykning, första hjälpen, befälsutbildning eller ytbärgning. Färdigheterna man får inom FBK-verksamheten behövs för att kunna delta i utryckningar, men kan såklart vara bra att ha i vardagen.  

– Kunskap är inte tungt att bära, säger Träskman, och menar att det man lär sig inom FBK kan komma till stor nytta på alla områden i livet.

Läs mer om Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund verksamhet på fsbr.fi.

Grundkursen i släckningsarbete arrangerades med stöd av och i samarbete med SFV:s studiecentral. Min bildning är SFV:s kampanj för att synliggöra bredden på fri bildning i Svenskfinland.