90267.jpg

Elevstipendier ur SFV:s fonder

05.06.2024 kl. 08:51
Ett välförtjänt sommarlov är äntligen här. Även i år har många elever fått stipendier ur SFV:s fonder och sammanlagt tio elever har premierats för goda prestationer i svenska i studentskrivningarna.

Sammanlagt 36 850 euro delades ut som elevstipendier vid skolavslutningarna främst i Sibbo, Lovisa, Esbo, Helsingfors och Lappträsk. Stipendierna delas ut ur bundna fonder, dvs fonder vars avkastning ska gå till ett specifikt ändamål som donatorn fastställt.

Se listan på utdelningen av elevstipender här

Stipendium för bästa resultat i studentskrivningarna hösten 2023 och våren 2024 i svenska tilldelas sammanlagt tio elever vid finskspråkiga gymnasier: 

  • Ilona Nissinen, Ressun lukio i Helsingfors
  • Kasperi Hoikkanen, Schildtin lukio i Jyväskylä
  • Cia Berndtsson, Helsingin normaalilyseo
  • Viena Jylhä-Ollilla, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
  • Elma Lindholm, Porin lukio
  • Vilma Kerälä, Hämeenlinnan lyseon lukio
  • Julia Ojala, Sammon keskuslukio
  • Milla Hytti, Tikkurilan lukio
  • Emma Suomalainen, Tampereen yhteiskoulun lukio
  • Maria Pentikäinen, Linnankosken lukio

Stipendiets storlek är 500 euro.

SFV:s fonder

SFV har sammanlagt 425 fonder. De är uppdelade i tre kategorier: fria fonder, bundna fonder och självtäckande fonder. Vill du veta mera om dem? Vi har sammanställt en kort text om SFV:s fonder och hur de är kopplade till vår utdelning: 

Läs om SFV:s fonder här

SFV:s fonder fram till 2007 finns också beskrivna i boken SFV:s fonder 1882–2007. Människor och händelser som utkom i samband med SFV:s 125-årsjubileum.