87679.jpg

Objektiv

20.10.2023 kl. 06:38
Skolfrågor intresserar och engagerar. Vi vet att framtiden, landets framtid, går i skola. Under åren som reporter på UR besökte jag ett stort antal skolor i hela Sverige. Mitt jobb var att berätta om skolor som mött olika utmaningar på ett lösningsorienterat sätt, och lyckats. Det var ett tacksamt uppdrag.

Att träffa engagerade och kunniga lärare är stimulerande och hoppingivande.

Men samtidigt haglade katastrofrapporterna. ”Svensk skola i fritt fall”, skrek feta rubriker, ”Lärarna flyr jobbet”. Också de reportagen speglade verkligheten. Och pratade man med folk i allmänhet var detta den bild som dominerade – och oroade framför allt väldigt många föräldrar. Var bilden objektiv?

Ordet objektiv använder vi både som adjektiv och substantiv. De tv-fotografer jag jobbade med riktade kamerornas objektiv mot de skolor jag rapporterade så objektivt som möjligt om. Kameraobjektiven visade de konkreta och goda exempel jag valde ut.

En lärare jag fört en lång och intressant diskussion med utbrast att hon älskade sitt jobb och stortrivdes i skolan. Och så tillade hon:

– Men det vågar man knappt säga nuförtiden.

Jag möter ibland samma frustration hos lärare i Finland. Ja, utmaningarna är stora, kurvorna över lärresultat går neråt, många elever mår dåligt. Men skolan är också bra. Elever lyckas. Lärare lyckas. Undervisning utvecklas. Allt detta goda sker dagligen, och mycket mer därtill. Det behöver också berättas.

Hur skildras då skolvärlden i Finland i våra medier? Är bilden nyanserad och mångsidig? Överlag är den det. Journalister strävar i de flesta fall efter att ge en objektiv bild, men kan sakna de vassa redskap som sakkunskap ger. Och medier handlar också om dramaturgi och konkurrens. Svärta lockar fler läsare. Alarmism får folk att reagera.

Jag efterlyser ett lika ambitiöst förhållningssätt från våra mediehus till skolfrågor och pedagogik som till andra forskningsområden – medicin, ekonomi, klimat, teknik. Pedagogik är vetenskap, vetenskapsjournalistik förutsätter att journalister ges långsiktiga förutsättningar för att fördjupa sig. Det skulle vara en win-win-affär för alla parter – nyhetskonsumenterna, mediehusen, skolvärlden.

Det är därför med glädje jag läser sådant som Hufvudstadsbladets rapportering om skolcoacher i tre skolor i Helsingfors, eller bläddrar mellan avsnitten i den poddserie om skolan som Centret för livslångt lärande gjort i samarbete med Vasabladet. Här finns varken skön- eller svartmålning. Bara fördjupning.

SFV:s bidrag till detta är webbsajten Lärorikt, som sedan lanseringen i våras vunnit läsare över hela Svenskfinland. Vårt sakkunniga team bjuder regelbundet på nya läspaket med artiklar kring aktuella teman och trender inom utbildning och bildning, forskningsresultat och impulser från fältet både nationellt och internationellt. Skolan behöver den bästa bevakningen.

Wivan Nygård-Fagerudd
styrelseordförande,
Svenska folkskolans vänner