85178.jpg

Årets första nummer av SFV-magasinet ute!

16.02.2023 kl. 13:02
Gun Oker-Blom har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt utbildningsfrågor och kultur. Sedan 2013 har hon suttit med i SFV:s styrelse – ett uppdrag som nu tar slut – och bidragit med sakkunskap i utbildningsfrågor. Nu vill hon slå ett slag för konstämnenas roll i skolan.

– De borde stärkas enormt mycket, speciellt drama, som är en mångsidig konstform, men också de andra konstämnena. Jag tror att det kan vara en motvikt till den teknologiska utvecklingen. Det är så otroligt viktigt att utveckla den humana och mänskliga sidan i alla människor genom konsten, säger Oker-Blom. 
Läs hela intervjun med Gun Oker-Blom på sidan 16 i tidningen.

Läs också om det SFV-finansierade projektet 48 tusen möjligheter där ungdomarna i Wava-institutet i Jakobstad framför en nycirkusföreställning, baserat på ungdomarnas tankar och drömmar om framtiden och de existentiella frågorna. Föreställningar ges vecka 8 i Schaumansalen i Jakobstad.

Mentorprogrammet Näktergalen vid Helsingfors universitet startade verksamheten hösten 2022. Programmet sammanför svensktalande barn i åldern 8–12 år med studerande. Målet att väcka lusten för utbildning och höja barnens självförtroende. Läs om mentorn Martina Genberg och Salima Ali som träffats under hösten och blivit goda vänner.

I SFV-magasinet 1/23 får du också läsa om Svenska Teaterns stora omställning vad gäller marknadsföring och nya vägar att hitta ny publik. Tack vare SFV-bidraget har man kunnat genomföra ett grundligt förändringsarbete som nu resulterar i att besökarsiffrorna pekar brant uppåt, med en hög andel nya kunder.

Missa inte heller reportaget från Ålands yrkesgymnasium där man genom filmen Tigrar nu börjat prata om pojkars psykiska ohälsa, som ett förebyggande arbete.

Läs tidningen digitalt här